Vì dịch COVID-19, Theo chỉ đạo Thủ Tướng chính phủ sẽ tạm ngưng phát hành xổ số kiến thiết từ 01/04/2020 - 15/04/2020. Mong các bạn thông cảm, chung tay vì cộng đồng đẩy lùi dịch bệnh.
XSKG ngày 29/3 - Trực tiếp kết quả xổ số Kiên Giang ngày 29/3/2020

XSKG ngày 29/3 - Trực tiếp kết quả xổ số Kiên Giang ngày 29/3/2020

XSKH ngày 29/3 - Trực tiếp kết quả xổ số Khánh Hòa ngày 29/3/2020

XSKH ngày 29/3 - Trực tiếp kết quả xổ số Khánh Hòa ngày 29/3/2020

XSMB ngày 29/3 – Trực tiếp kết quả xổ số miền Bắc ngày 29/3/2020

XSMB ngày 29/3 – Trực tiếp kết quả xổ số miền Bắc ngày 29/3/2020

XSMT ngày 29/3 - Trực tiếp kết quả xổ số miền Trung  ngày 29/3/2020

XSMT ngày 29/3 - Trực tiếp kết quả xổ số miền Trung ngày 29/3/2020

XSMN ngày 29/3 - Trực tiếp kết quả xổ số miền Nam ngày 29/3/2020

XSMN ngày 29/3 - Trực tiếp kết quả xổ số miền Nam ngày 29/3/2020

XSDNO ngày 28/3 - Trực tiếp kết quả xổ số Đắk Nông ngày 28/3/2020

XSDNO ngày 28/3 - Trực tiếp kết quả xổ số Đắk Nông ngày 28/3/2020

XSDNG ngày 28/3 - Trực tiếp kết quả xổ số Đà Nẵng ngày 28/3/2020

XSDNG ngày 28/3 - Trực tiếp kết quả xổ số Đà Nẵng ngày 28/3/2020

XSQNG ngày 28/3 - Trực tiếp kết quả xổ số Quảng Ngãi ngày 28/3/2020

XSQNG ngày 28/3 - Trực tiếp kết quả xổ số Quảng Ngãi ngày 28/3/2020

XSLA ngày 28/3 - Trực tiếp kết quả xổ số Long An ngày 28/3/2020

XSLA ngày 28/3 - Trực tiếp kết quả xổ số Long An ngày 28/3/2020

XSTP ngày 28/3 - Trực tiếp kết quả xổ số Hồ Chí Minh ngày 28/3/2020

XSTP ngày 28/3 - Trực tiếp kết quả xổ số Hồ Chí Minh ngày 28/3/2020

XSHG ngày 28/3 - Trực tiếp kết quả xổ số Hậu Giang ngày 28/3/2020

XSHG ngày 28/3 - Trực tiếp kết quả xổ số Hậu Giang ngày 28/3/2020

XSBP ngày 28/3 - Trực tiếp kết quả xổ số Bình Phước ngày 28/3/2020

XSBP ngày 28/3 - Trực tiếp kết quả xổ số Bình Phước ngày 28/3/2020

XSMB ngày 28/3 – Trực tiếp kết quả xổ số miền Bắc ngày 28/3/2020

XSMB ngày 28/3 – Trực tiếp kết quả xổ số miền Bắc ngày 28/3/2020

XSMT ngày 28/3 - Trực tiếp kết quả xổ số miền Trung  ngày 28/3/2020

XSMT ngày 28/3 - Trực tiếp kết quả xổ số miền Trung ngày 28/3/2020

XSMN ngày 28/3 - Trực tiếp kết quả xổ số miền Nam ngày 28/3/2020

XSMN ngày 28/3 - Trực tiếp kết quả xổ số miền Nam ngày 28/3/2020

XSVL ngày 27/3 - Trực tiếp kết quả xổ số Vĩnh Long ngày 27/3/2020

XSVL ngày 27/3 - Trực tiếp kết quả xổ số Vĩnh Long ngày 27/3/2020

XSTV ngày 27/3 - Trực tiếp kết quả xổ số Trà Vinh ngày 27/3/2020

XSTV ngày 27/3 - Trực tiếp kết quả xổ số Trà Vinh ngày 27/3/2020

XSNT ngày 27/3 - Trực tiếp kết quả xổ số Ninh Thuận ngày 27/3/2020

XSNT ngày 27/3 - Trực tiếp kết quả xổ số Ninh Thuận ngày 27/3/2020

XSGL ngày 27/3 - Trực tiếp kết quả xổ số Gia Lai ngày 27/3/2020

XSGL ngày 27/3 - Trực tiếp kết quả xổ số Gia Lai ngày 27/3/2020

XSBD ngày 27/3 - Trực tiếp kết quả xổ số Bình Dương ngày 27/3/2020

XSBD ngày 27/3 - Trực tiếp kết quả xổ số Bình Dương ngày 27/3/2020