Kỳ #667 | ngày 20/11/2020

 • 02
 • 17
 • 24
 • 29
 • 31
 • 37

Kỳ # | ngày 01/01/1970

  Kỳ #723 | ngày 22/07/2021

  Giải nhất
  • 0
  • 0
  • 2
  • 1
  Giải nhì
  • 4
  • 7
  • 1
  • 0
  • 3
  • 8
  • 3
  • 0
  Giải ba
  • 7
  • 0
  • 1
  • 9
  • 0
  • 4
  • 0
  • 0
  • 3
  • 0
  • 2
  • 7

  Kỳ #315 | ngày 23/07/2021

  Giải nhất859330
  Giải nhì863931816141
  Giải ba764903106927721579

  Dự đoán kết quả xổ số

  Dự đoán XSMB 30/7 - soi cầu dự đoán Miền Bắc 30/7/2021

  Dự đoán XSMB 30/7 - soi cầu dự đoán Miền Bắc 30/7/2021

  Dự đoán XSMB
  Dự đoán XSMT 30/7 - soi cầu dự đoán Miền Trung 30/7/2021

  Dự đoán XSMT 30/7 - soi cầu dự đoán Miền Trung 30/7/2021

  Dự đoán XSMT
  Dự đoán XSNT 30/7 - soi cầu dự đoán Ninh Thuận 30/7/2021

  Dự đoán XSNT 30/7 - soi cầu dự đoán Ninh Thuận 30/7/2021

  Dự đoán XSNT
  Dự đoán XSGL 30/7 - soi cầu dự đoán Gia Lai 30/7/2021

  Dự đoán XSGL 30/7 - soi cầu dự đoán Gia Lai 30/7/2021

  Dự đoán XSGL
  Dự đoán XSMB 29/7 - soi cầu dự đoán Miền Bắc 29/7/2021

  Dự đoán XSMB 29/7 - soi cầu dự đoán Miền Bắc 29/7/2021

  Dự đoán XSMB
  Dự đoán XSMT 29/7 - soi cầu dự đoán Miền Trung 29/7/2021

  Dự đoán XSMT 29/7 - soi cầu dự đoán Miền Trung 29/7/2021

  Dự đoán XSMT
  Dự đoán XSQT 29/7 - soi cầu dự đoán Quảng Trị 29/7/2021

  Dự đoán XSQT 29/7 - soi cầu dự đoán Quảng Trị 29/7/2021

  Dự đoán XSQT
  Dự đoán XSQB 29/7 - soi cầu dự đoán Quảng Bình 29/7/2021

  Dự đoán XSQB 29/7 - soi cầu dự đoán Quảng Bình 29/7/2021

  Dự đoán XSQB
  Dự đoán XSBDI 29/7 - soi cầu dự đoán Bình Định 29/7/2021

  Dự đoán XSBDI 29/7 - soi cầu dự đoán Bình Định 29/7/2021

  Dự đoán XSBDI
  Dự đoán XSMB 28/7 - soi cầu dự đoán Miền Bắc 28/7/2021

  Dự đoán XSMB 28/7 - soi cầu dự đoán Miền Bắc 28/7/2021

  Dự đoán XSMB
  Dự đoán XSMT 28/7 - soi cầu dự đoán Miền Trung 28/7/2021

  Dự đoán XSMT 28/7 - soi cầu dự đoán Miền Trung 28/7/2021

  Dự đoán XSMT
  Dự đoán XSDNG 28/7 - soi cầu dự đoán Đà Nẵng 28/7/2021

  Dự đoán XSDNG 28/7 - soi cầu dự đoán Đà Nẵng 28/7/2021

  Dự đoán XSDNG
  Dự đoán XSKH 28/7 - soi cầu dự đoán Khánh Hòa 28/7/2021

  Dự đoán XSKH 28/7 - soi cầu dự đoán Khánh Hòa 28/7/2021

  Dự đoán XSKH
  Dự đoán XSMB 27/7 - soi cầu dự đoán Miền Bắc 27/7/2021

  Dự đoán XSMB 27/7 - soi cầu dự đoán Miền Bắc 27/7/2021

  Dự đoán XSMB
  Dự đoán XSMT 27/7 - soi cầu dự đoán Miền Trung 27/7/2021

  Dự đoán XSMT 27/7 - soi cầu dự đoán Miền Trung 27/7/2021

  Dự đoán XSMT
  Dự đoán XSDLK 27/7 - soi cầu dự đoán Đắk Lắk 27/7/2021

  Dự đoán XSDLK 27/7 - soi cầu dự đoán Đắk Lắk 27/7/2021

  Dự đoán XSDLK
  Dự đoán XSQNA 27/7 - soi cầu dự đoán Quảng Nam 27/7/2021

  Dự đoán XSQNA 27/7 - soi cầu dự đoán Quảng Nam 27/7/2021

  Dự đoán XSQNA
  Dự đoán XSMB 26/7 - soi cầu dự đoán Miền Bắc 26/7/2021

  Dự đoán XSMB 26/7 - soi cầu dự đoán Miền Bắc 26/7/2021

  Dự đoán XSMB
  Dự đoán XSMT 26/7 - soi cầu dự đoán Miền Trung 26/7/2021

  Dự đoán XSMT 26/7 - soi cầu dự đoán Miền Trung 26/7/2021

  Dự đoán XSMT
  Dự đoán XSPY 26/7 - soi cầu dự đoán Phú Yên 26/7/2021

  Dự đoán XSPY 26/7 - soi cầu dự đoán Phú Yên 26/7/2021

  Dự đoán XSPY
  Lưu ý nhanh cho người chơi:

  Đối tượng tham gia dự thưởng xổ số tự chọn số điện toán phải đáp ứng đầy đủ các điều kiện quy định sau:

  a) Là công dân Việt Nam, người Việt Nam định cư ở nước ngoài hoặc người nước ngoài nhập cảnh hợp pháp vào Việt Nam;

  b) Là người từ đủ 18 tuổi trở lên;

  c) Không phải là người bị hạn chế về năng lực hành vi dân sự hoặc mất năng lực hành vi dân sự theo quy định của pháp luật.

  d) Các yêu cầu khác được công bố công khai theo quy định của Vietlott (nếu có).

  Các đối tượng không được phép tham gia dự thưởng, nếu tham gia dự thưởng thì Vietlott có quyền từ chối trả thưởng khi trúng thưởng.