Quy trình quay số mở thưởng

Trước khi quay số mở thưởng

Bước 1: Chuẩn bị trước khi quay số mở thưởng; kiểm tra bố trí nhân sự, kiểm tra hệ thống đèn điện, thiết bị sân khấu, đường truyền thiết bị quay, ghi hình và truyền dẫn trực tiếp.

Bước 2: Kiểm tra niêm phong thiết bị quay số mở thưởng, cân và đo bóng.

Bước 3: Lắp đặt và kiểm tra thiết bị quay số mở thưởng

Bước 4: Bốc thăm  người chọn bóng và người thực hiện quay số mở thưởng

Chương trình quay số mở thưởng

Bước 1: Bốc thăm lựa chọn bộ bóng quay số mở thưởng

Bước 2: Hội đồng giám sát kiểm tra, xác nhận niêm phong và tiến hành cắt niêm phong hộp đựng bóng

Bước 3: Đưa bóng lần lượt vào lồng cầu theo thứ tự và tiến hành quay số mở thưởng thử

Bước 4: Quay số mở thưởng chính thức

Bước 5: Công bố kết quả quay số mở thưởng

Sau khi kết thúc chương trình

Bước 1: Lấy toàn bộ bóng từ lồng cầu và cất vào hộp. Khóa niêm phong hộp đựng bóng

Bước 2: Tháo dỡ lồng cầu, mang thiết bị quay số mở thưởng và các hộp bóng vào kho

Bước 3: Đóng và khóa cửa Kho, bật hệ thống báo động, niêm phong và ghi chép số niêm phong.

Toàn bộ quy trình quay số mở thưởng được giám sát bởi đại diện Vụ Tài chính các Ngân hàng và Tổ chức tài chính – Bộ Tài chính, Thanh Tra Bộ Tài chính, Vụ Pháp chế- Bộ Tài chính, Bộ Công An và Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch.

Chương trình quay số mở thưởng được truyền hình trực tiếp trên kênh VTC3,  và tường thuật trực tiếp trên website xsmega645.com.