Kỳ quay thưởng #0239 | Ngày quay thưởng 23/11/2020

Max 3D Kết quả quay thưởng Max 3D+
Giải nhất1 triệu 277 557 Đặc biệt
1 tỷ
Giải nhì
350K
412 961 921 211 Giải nhì
40 triệu
Giải ba
210K
085 492 647 157 487 866 Giải ba
10 triệu
Giải KK
100K
839 091 807 664 096 384 297 132 Giải tư
5 triệu
(MAX3D+) Trùng 2 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích Giải năm
1 triệu
(MAX3D+) Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Nhất Giải sáu
150K
(MAX3D+) Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích Giải bảy
40K
Lưu ý nhanh cho người chơi:

1. Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả theo đúng thứ tự.

2. Trong mọi trường hợp chỉ có duy nhất "Biên Bản Xác Nhận Kết Quả Quay Số Mở Thưởng" của Hội Đồng Giám Sát Xổ Số (sau khi kết thúc buổi quay số mở thưởng vài phút) là kết quả cuối cùng để các Công Ty Xổ Số Điện toán Việt Nam công bố và căn cứ quyết định trả thưởng cho những vé số trúng giải.

3. Thời hạn lĩnh thưởng của vé trúng thưởng: là 60 (sáu mươi) ngày, kể từ ngày xác định kết quả trúng thưởng. Quá thời hạn trên, các vé trúng thưởng không còn giá trị lĩnh thưởng.

Bình luận về Kết Quả XS Max 3D Thứ 2

Kỳ quay thưởng #0236 | Ngày quay thưởng 16/11/2020

Max 3D Kết quả quay thưởng Max 3D+
Giải nhất1 triệu 571 615 Đặc biệt
1 tỷ
Giải nhì
350K
984 695 144 151 Giải nhì
40 triệu
Giải ba
210K
800 012 404 103 467 948 Giải ba
10 triệu
Giải KK
100K
546 064 068 213 686 855 307 628 Giải tư
5 triệu
(MAX3D+) Trùng 2 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích Giải năm
1 triệu
(MAX3D+) Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Nhất Giải sáu
150K
(MAX3D+) Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích Giải bảy
40K

Kỳ quay thưởng #0233 | Ngày quay thưởng 9/11/2020

Max 3D Kết quả quay thưởng Max 3D+
Giải nhất1 triệu 065 901 Đặc biệt
1 tỷ
Giải nhì
350K
603 782 015 911 Giải nhì
40 triệu
Giải ba
210K
846 232 629 901 360 661 Giải ba
10 triệu
Giải KK
100K
027 913 611 423 618 027 153 022 Giải tư
5 triệu
(MAX3D+) Trùng 2 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích Giải năm
1 triệu
(MAX3D+) Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Nhất Giải sáu
150K
(MAX3D+) Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích Giải bảy
40K

Kỳ quay thưởng #0230 | Ngày quay thưởng 2/11/2020

Max 3D Kết quả quay thưởng Max 3D+
Giải nhất1 triệu 394 063 Đặc biệt
1 tỷ
Giải nhì
350K
612 935 089 857 Giải nhì
40 triệu
Giải ba
210K
625 332 692 925 410 432 Giải ba
10 triệu
Giải KK
100K
109 638 295 058 336 838 369 985 Giải tư
5 triệu
(MAX3D+) Trùng 2 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích Giải năm
1 triệu
(MAX3D+) Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Nhất Giải sáu
150K
(MAX3D+) Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích Giải bảy
40K

Kỳ quay thưởng #0227 | Ngày quay thưởng 26/10/2020

Max 3D Kết quả quay thưởng Max 3D+
Giải nhất1 triệu 971 414 Đặc biệt
1 tỷ
Giải nhì
350K
716 408 240 119 Giải nhì
40 triệu
Giải ba
210K
059 329 007 059 515 609 Giải ba
10 triệu
Giải KK
100K
390 477 211 793 948 776 333 786 Giải tư
5 triệu
(MAX3D+) Trùng 2 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích Giải năm
1 triệu
(MAX3D+) Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Nhất Giải sáu
150K
(MAX3D+) Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích Giải bảy
40K