Kỳ quay thưởng #0212 | Ngày quay thưởng 21/9/2020

Max 3D Kết quả quay thưởng Max 3D+
Giải nhất1 triệu 725 389 Đặc biệt
1 tỷ
Giải nhì
350K
542 810 993 537 Giải nhì
40 triệu
Giải ba
210K
022 270 734 050 499 608 Giải ba
10 triệu
Giải KK
100K
221 219 224 646 367 967 239 019 Giải tư
5 triệu
(MAX3D+) Trùng 2 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích Giải năm
1 triệu
(MAX3D+) Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Nhất Giải sáu
150K
(MAX3D+) Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích Giải bảy
40K
Lưu ý nhanh cho người chơi:

1. Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả theo đúng thứ tự.

2. Trong mọi trường hợp chỉ có duy nhất "Biên Bản Xác Nhận Kết Quả Quay Số Mở Thưởng" của Hội Đồng Giám Sát Xổ Số (sau khi kết thúc buổi quay số mở thưởng vài phút) là kết quả cuối cùng để các Công Ty Xổ Số Điện toán Việt Nam công bố và căn cứ quyết định trả thưởng cho những vé số trúng giải.

3. Thời hạn lĩnh thưởng của vé trúng thưởng: là 60 (sáu mươi) ngày, kể từ ngày xác định kết quả trúng thưởng. Quá thời hạn trên, các vé trúng thưởng không còn giá trị lĩnh thưởng.

Bình luận về Kết Quả XS Max 3D Thứ 2

Kỳ quay thưởng #0209 | Ngày quay thưởng 14/9/2020

Max 3D Kết quả quay thưởng Max 3D+
Giải nhất1 triệu 210 182 Đặc biệt
1 tỷ
Giải nhì
350K
999 123 621 021 Giải nhì
40 triệu
Giải ba
210K
338 209 747 839 659 108 Giải ba
10 triệu
Giải KK
100K
238 954 441 027 192 318 780 944 Giải tư
5 triệu
(MAX3D+) Trùng 2 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích Giải năm
1 triệu
(MAX3D+) Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Nhất Giải sáu
150K
(MAX3D+) Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích Giải bảy
40K

Kỳ quay thưởng #0206 | Ngày quay thưởng 7/9/2020

Max 3D Kết quả quay thưởng Max 3D+
Giải nhất1 triệu 562 120 Đặc biệt
1 tỷ
Giải nhì
350K
842 647 461 680 Giải nhì
40 triệu
Giải ba
210K
604 927 923 442 312 238 Giải ba
10 triệu
Giải KK
100K
146 303 061 168 885 972 867 183 Giải tư
5 triệu
(MAX3D+) Trùng 2 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích Giải năm
1 triệu
(MAX3D+) Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Nhất Giải sáu
150K
(MAX3D+) Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích Giải bảy
40K

Kỳ quay thưởng #0203 | Ngày quay thưởng 31/8/2020

Max 3D Kết quả quay thưởng Max 3D+
Giải nhất1 triệu 155 938 Đặc biệt
1 tỷ
Giải nhì
350K
027 879 457 439 Giải nhì
40 triệu
Giải ba
210K
276 326 228 210 449 664 Giải ba
10 triệu
Giải KK
100K
502 097 882 581 776 807 844 284 Giải tư
5 triệu
(MAX3D+) Trùng 2 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích Giải năm
1 triệu
(MAX3D+) Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Nhất Giải sáu
150K
(MAX3D+) Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích Giải bảy
40K

Kỳ quay thưởng #0200 | Ngày quay thưởng 24/8/2020

Max 3D Kết quả quay thưởng Max 3D+
Giải nhất1 triệu 387 534 Đặc biệt
1 tỷ
Giải nhì
350K
986 598 382 909 Giải nhì
40 triệu
Giải ba
210K
944 127 080 362 045 734 Giải ba
10 triệu
Giải KK
100K
069 003 414 383 489 694 117 301 Giải tư
5 triệu
(MAX3D+) Trùng 2 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích Giải năm
1 triệu
(MAX3D+) Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Nhất Giải sáu
150K
(MAX3D+) Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích Giải bảy
40K