Kỳ quay thưởng #0333 | Ngày quay thưởng 18/10/2021

Max 3D Kết quả quay thưởng Max 3D+
Giải nhất1 triệu 853 488 Đặc biệt
1 tỷ
Giải nhì
350K
960 180 148 327 Giải nhì
40 triệu
Giải ba
210K
777 453 982 425 704 033 Giải ba
10 triệu
Giải KK
100K
548 832 906 856 693 639 924 601 Giải tư
5 triệu
(MAX3D+) Trùng 2 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích Giải năm
1 triệu
(MAX3D+) Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Nhất Giải sáu
150K
(MAX3D+) Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích Giải bảy
40K
Lưu ý nhanh cho người chơi:

1. Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả theo đúng thứ tự.

2. Trong mọi trường hợp chỉ có duy nhất "Biên Bản Xác Nhận Kết Quả Quay Số Mở Thưởng" của Hội Đồng Giám Sát Xổ Số (sau khi kết thúc buổi quay số mở thưởng vài phút) là kết quả cuối cùng để các Công Ty Xổ Số Điện toán Việt Nam công bố và căn cứ quyết định trả thưởng cho những vé số trúng giải.

3. Thời hạn lĩnh thưởng của vé trúng thưởng: là 60 (sáu mươi) ngày, kể từ ngày xác định kết quả trúng thưởng. Quá thời hạn trên, các vé trúng thưởng không còn giá trị lĩnh thưởng.

Bình luận về Kết Quả XS Max 3D Thứ 2

Kỳ quay thưởng #0329 | Ngày quay thưởng 4/10/2021

Max 3D Kết quả quay thưởng Max 3D+
Giải nhất1 triệu 959 372 Đặc biệt
1 tỷ
Giải nhì
350K
100 784 361 021 Giải nhì
40 triệu
Giải ba
210K
341 464 914 174 679 150 Giải ba
10 triệu
Giải KK
100K
656 650 214 932 941 504 344 999 Giải tư
5 triệu
(MAX3D+) Trùng 2 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích Giải năm
1 triệu
(MAX3D+) Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Nhất Giải sáu
150K
(MAX3D+) Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích Giải bảy
40K

Kỳ quay thưởng #0326 | Ngày quay thưởng 20/9/2021

Max 3D Kết quả quay thưởng Max 3D+
Giải nhất1 triệu 459 358 Đặc biệt
1 tỷ
Giải nhì
350K
166 138 337 763 Giải nhì
40 triệu
Giải ba
210K
377 837 394 229 214 701 Giải ba
10 triệu
Giải KK
100K
518 784 063 147 058 121 646 302 Giải tư
5 triệu
(MAX3D+) Trùng 2 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích Giải năm
1 triệu
(MAX3D+) Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Nhất Giải sáu
150K
(MAX3D+) Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích Giải bảy
40K

Kỳ quay thưởng #0323 | Ngày quay thưởng 13/9/2021

Max 3D Kết quả quay thưởng Max 3D+
Giải nhất1 triệu 567 917 Đặc biệt
1 tỷ
Giải nhì
350K
620 536 487 394 Giải nhì
40 triệu
Giải ba
210K
877 758 231 041 219 542 Giải ba
10 triệu
Giải KK
100K
516 896 142 536 961 160 276 038 Giải tư
5 triệu
(MAX3D+) Trùng 2 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích Giải năm
1 triệu
(MAX3D+) Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Nhất Giải sáu
150K
(MAX3D+) Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích Giải bảy
40K

Kỳ quay thưởng #0318 | Ngày quay thưởng 30/8/2021

Max 3D Kết quả quay thưởng Max 3D+
Giải nhất1 triệu 610 138 Đặc biệt
1 tỷ
Giải nhì
350K
917 021 277 546 Giải nhì
40 triệu
Giải ba
210K
819 438 558 690 700 157 Giải ba
10 triệu
Giải KK
100K
560 269 939 637 610 175 809 542 Giải tư
5 triệu
(MAX3D+) Trùng 2 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích Giải năm
1 triệu
(MAX3D+) Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Nhất Giải sáu
150K
(MAX3D+) Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích Giải bảy
40K