Kỳ quay thưởng #0562 | Ngày quay thưởng 5/6/2023

Max 3D Kết quả quay thưởng Max 3D+
Giải nhất1 triệu 937 924 Đặc biệt
1 tỷ
Giải nhì
350K
850 543 433 764 Giải nhì
40 triệu
Giải ba
210K
079 868 027 236 055 351 Giải ba
10 triệu
Giải KK
100K
331 535 533 825 657 909 830 056 Giải tư
5 triệu
(MAX3D+) Trùng 2 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích Giải năm
1 triệu
(MAX3D+) Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Nhất Giải sáu
150K
(MAX3D+) Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích Giải bảy
40K
Lưu ý nhanh cho người chơi:

1. Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả theo đúng thứ tự.

2. Trong mọi trường hợp chỉ có duy nhất "Biên Bản Xác Nhận Kết Quả Quay Số Mở Thưởng" của Hội Đồng Giám Sát Xổ Số (sau khi kết thúc buổi quay số mở thưởng vài phút) là kết quả cuối cùng để các Công Ty Xổ Số Điện toán Việt Nam công bố và căn cứ quyết định trả thưởng cho những vé số trúng giải.

3. Thời hạn lĩnh thưởng của vé trúng thưởng: là 60 (sáu mươi) ngày, kể từ ngày xác định kết quả trúng thưởng. Quá thời hạn trên, các vé trúng thưởng không còn giá trị lĩnh thưởng.

Bình luận về Kết Quả XS Max 3D Thứ 2

Kỳ quay thưởng #0559 | Ngày quay thưởng 29/5/2023

Max 3D Kết quả quay thưởng Max 3D+
Giải nhất1 triệu 784 805 Đặc biệt
1 tỷ
Giải nhì
350K
895 374 490 569 Giải nhì
40 triệu
Giải ba
210K
726 577 583 935 480 720 Giải ba
10 triệu
Giải KK
100K
439 583 605 818 320 063 906 486 Giải tư
5 triệu
(MAX3D+) Trùng 2 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích Giải năm
1 triệu
(MAX3D+) Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Nhất Giải sáu
150K
(MAX3D+) Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích Giải bảy
40K

Kỳ quay thưởng #0557 | Ngày quay thưởng 22/5/2023

Max 3D Kết quả quay thưởng Max 3D+
Giải nhất1 triệu 669 339 Đặc biệt
1 tỷ
Giải nhì
350K
985 236 583 309 Giải nhì
40 triệu
Giải ba
210K
930 297 468 006 432 910 Giải ba
10 triệu
Giải KK
100K
999 742 825 895 998 395 388 472 Giải tư
5 triệu
(MAX3D+) Trùng 2 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích Giải năm
1 triệu
(MAX3D+) Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Nhất Giải sáu
150K
(MAX3D+) Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích Giải bảy
40K

Kỳ quay thưởng #0554 | Ngày quay thưởng 15/5/2023

Max 3D Kết quả quay thưởng Max 3D+
Giải nhất1 triệu 543 744 Đặc biệt
1 tỷ
Giải nhì
350K
942 486 203 092 Giải nhì
40 triệu
Giải ba
210K
048 818 920 226 140 216 Giải ba
10 triệu
Giải KK
100K
473 866 105 805 302 351 246 743 Giải tư
5 triệu
(MAX3D+) Trùng 2 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích Giải năm
1 triệu
(MAX3D+) Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Nhất Giải sáu
150K
(MAX3D+) Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích Giải bảy
40K

Kỳ quay thưởng #0551 | Ngày quay thưởng 8/5/2023

Max 3D Kết quả quay thưởng Max 3D+
Giải nhất1 triệu 517 550 Đặc biệt
1 tỷ
Giải nhì
350K
101 951 842 520 Giải nhì
40 triệu
Giải ba
210K
906 871 076 824 790 443 Giải ba
10 triệu
Giải KK
100K
630 987 532 352 280 102 504 733 Giải tư
5 triệu
(MAX3D+) Trùng 2 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích Giải năm
1 triệu
(MAX3D+) Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Nhất Giải sáu
150K
(MAX3D+) Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích Giải bảy
40K