Kỳ quay thưởng #0512 | Ngày quay thưởng 23/1/2023

Max 3D Kết quả quay thưởng Max 3D+
Giải nhất1 triệu 185 775 Đặc biệt
1 tỷ
Giải nhì
350K
048 621 553 663 Giải nhì
40 triệu
Giải ba
210K
002 065 087 718 975 800 Giải ba
10 triệu
Giải KK
100K
786 289 931 239 713 195 807 936 Giải tư
5 triệu
(MAX3D+) Trùng 2 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích Giải năm
1 triệu
(MAX3D+) Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Nhất Giải sáu
150K
(MAX3D+) Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích Giải bảy
40K
Lưu ý nhanh cho người chơi:

1. Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả theo đúng thứ tự.

2. Trong mọi trường hợp chỉ có duy nhất "Biên Bản Xác Nhận Kết Quả Quay Số Mở Thưởng" của Hội Đồng Giám Sát Xổ Số (sau khi kết thúc buổi quay số mở thưởng vài phút) là kết quả cuối cùng để các Công Ty Xổ Số Điện toán Việt Nam công bố và căn cứ quyết định trả thưởng cho những vé số trúng giải.

3. Thời hạn lĩnh thưởng của vé trúng thưởng: là 60 (sáu mươi) ngày, kể từ ngày xác định kết quả trúng thưởng. Quá thời hạn trên, các vé trúng thưởng không còn giá trị lĩnh thưởng.

Bình luận về Kết Quả XS Max 3D Thứ 2

Kỳ quay thưởng #0508 | Ngày quay thưởng 9/1/2023

Max 3D Kết quả quay thưởng Max 3D+
Giải nhất1 triệu 094 855 Đặc biệt
1 tỷ
Giải nhì
350K
890 388 248 789 Giải nhì
40 triệu
Giải ba
210K
660 389 693 124 944 906 Giải ba
10 triệu
Giải KK
100K
221 960 016 691 190 254 843 257 Giải tư
5 triệu
(MAX3D+) Trùng 2 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích Giải năm
1 triệu
(MAX3D+) Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Nhất Giải sáu
150K
(MAX3D+) Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích Giải bảy
40K

Kỳ quay thưởng #0503 | Ngày quay thưởng 26/12/2022

Max 3D Kết quả quay thưởng Max 3D+
Giải nhất1 triệu 582 361 Đặc biệt
1 tỷ
Giải nhì
350K
312 765 181 734 Giải nhì
40 triệu
Giải ba
210K
017 297 961 744 434 481 Giải ba
10 triệu
Giải KK
100K
339 137 189 865 060 684 646 012 Giải tư
5 triệu
(MAX3D+) Trùng 2 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích Giải năm
1 triệu
(MAX3D+) Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Nhất Giải sáu
150K
(MAX3D+) Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích Giải bảy
40K

Kỳ quay thưởng #0500 | Ngày quay thưởng 19/12/2022

Max 3D Kết quả quay thưởng Max 3D+
Giải nhất1 triệu 047 986 Đặc biệt
1 tỷ
Giải nhì
350K
241 888 206 517 Giải nhì
40 triệu
Giải ba
210K
731 658 755 408 770 737 Giải ba
10 triệu
Giải KK
100K
769 933 009 829 749 003 370 669 Giải tư
5 triệu
(MAX3D+) Trùng 2 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích Giải năm
1 triệu
(MAX3D+) Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Nhất Giải sáu
150K
(MAX3D+) Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích Giải bảy
40K

Kỳ quay thưởng #0497 | Ngày quay thưởng 12/12/2022

Max 3D Kết quả quay thưởng Max 3D+
Giải nhất1 triệu 457 493 Đặc biệt
1 tỷ
Giải nhì
350K
804 816 623 266 Giải nhì
40 triệu
Giải ba
210K
889 578 342 219 476 880 Giải ba
10 triệu
Giải KK
100K
745 739 849 479 820 065 358 370 Giải tư
5 triệu
(MAX3D+) Trùng 2 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích Giải năm
1 triệu
(MAX3D+) Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Nhất Giải sáu
150K
(MAX3D+) Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích Giải bảy
40K