Kỳ quay thưởng #0210 | Ngày quay thưởng 16/9/2020

Max 3D Kết quả quay thưởng Max 3D+
Giải nhất1 triệu 376 030 Đặc biệt
1 tỷ
Giải nhì
350K
251 782 571 820 Giải nhì
40 triệu
Giải ba
210K
069 436 565 976 693 435 Giải ba
10 triệu
Giải KK
100K
501 496 439 303 571 711 451 919 Giải tư
5 triệu
(MAX3D+) Trùng 2 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích Giải năm
1 triệu
(MAX3D+) Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Nhất Giải sáu
150K
(MAX3D+) Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích Giải bảy
40K
Lưu ý nhanh cho người chơi:

1. Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả theo đúng thứ tự.

2. Trong mọi trường hợp chỉ có duy nhất "Biên Bản Xác Nhận Kết Quả Quay Số Mở Thưởng" của Hội Đồng Giám Sát Xổ Số (sau khi kết thúc buổi quay số mở thưởng vài phút) là kết quả cuối cùng để các Công Ty Xổ Số Điện toán Việt Nam công bố và căn cứ quyết định trả thưởng cho những vé số trúng giải.

3. Thời hạn lĩnh thưởng của vé trúng thưởng: là 60 (sáu mươi) ngày, kể từ ngày xác định kết quả trúng thưởng. Quá thời hạn trên, các vé trúng thưởng không còn giá trị lĩnh thưởng.

Bình luận về Kết Quả XS Max 3D Thứ 4

Kỳ quay thưởng #0207 | Ngày quay thưởng 9/9/2020

Max 3D Kết quả quay thưởng Max 3D+
Giải nhất1 triệu 769 879 Đặc biệt
1 tỷ
Giải nhì
350K
497 808 001 583 Giải nhì
40 triệu
Giải ba
210K
783 662 487 140 874 154 Giải ba
10 triệu
Giải KK
100K
668 098 049 178 161 628 483 327 Giải tư
5 triệu
(MAX3D+) Trùng 2 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích Giải năm
1 triệu
(MAX3D+) Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Nhất Giải sáu
150K
(MAX3D+) Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích Giải bảy
40K

Kỳ quay thưởng #0204 | Ngày quay thưởng 2/9/2020

Max 3D Kết quả quay thưởng Max 3D+
Giải nhất1 triệu 988 944 Đặc biệt
1 tỷ
Giải nhì
350K
331 480 430 180 Giải nhì
40 triệu
Giải ba
210K
615 070 362 532 066 284 Giải ba
10 triệu
Giải KK
100K
437 048 649 481 945 493 965 377 Giải tư
5 triệu
(MAX3D+) Trùng 2 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích Giải năm
1 triệu
(MAX3D+) Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Nhất Giải sáu
150K
(MAX3D+) Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích Giải bảy
40K

Kỳ quay thưởng #0201 | Ngày quay thưởng 26/8/2020

Max 3D Kết quả quay thưởng Max 3D+
Giải nhất1 triệu 337 802 Đặc biệt
1 tỷ
Giải nhì
350K
519 267 292 216 Giải nhì
40 triệu
Giải ba
210K
721 599 660 172 528 244 Giải ba
10 triệu
Giải KK
100K
017 188 377 810 761 530 762 447 Giải tư
5 triệu
(MAX3D+) Trùng 2 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích Giải năm
1 triệu
(MAX3D+) Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Nhất Giải sáu
150K
(MAX3D+) Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích Giải bảy
40K

Kỳ quay thưởng #0198 | Ngày quay thưởng 19/8/2020

Max 3D Kết quả quay thưởng Max 3D+
Giải nhất1 triệu 165 338 Đặc biệt
1 tỷ
Giải nhì
350K
887 001 387 313 Giải nhì
40 triệu
Giải ba
210K
646 913 962 476 197 137 Giải ba
10 triệu
Giải KK
100K
309 653 895 910 928 387 665 236 Giải tư
5 triệu
(MAX3D+) Trùng 2 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích Giải năm
1 triệu
(MAX3D+) Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Nhất Giải sáu
150K
(MAX3D+) Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích Giải bảy
40K