Kỳ quay thưởng #0515 | Ngày quay thưởng 1/2/2023

Max 3D Kết quả quay thưởng Max 3D+
Giải nhất1 triệu 337 643 Đặc biệt
1 tỷ
Giải nhì
350K
421 793 807 416 Giải nhì
40 triệu
Giải ba
210K
250 505 830 968 563 291 Giải ba
10 triệu
Giải KK
100K
989 966 681 533 471 614 825 516 Giải tư
5 triệu
(MAX3D+) Trùng 2 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích Giải năm
1 triệu
(MAX3D+) Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Nhất Giải sáu
150K
(MAX3D+) Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích Giải bảy
40K
Lưu ý nhanh cho người chơi:

1. Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả theo đúng thứ tự.

2. Trong mọi trường hợp chỉ có duy nhất "Biên Bản Xác Nhận Kết Quả Quay Số Mở Thưởng" của Hội Đồng Giám Sát Xổ Số (sau khi kết thúc buổi quay số mở thưởng vài phút) là kết quả cuối cùng để các Công Ty Xổ Số Điện toán Việt Nam công bố và căn cứ quyết định trả thưởng cho những vé số trúng giải.

3. Thời hạn lĩnh thưởng của vé trúng thưởng: là 60 (sáu mươi) ngày, kể từ ngày xác định kết quả trúng thưởng. Quá thời hạn trên, các vé trúng thưởng không còn giá trị lĩnh thưởng.

Bình luận về Kết Quả XS Max 3D Thứ 4

Kỳ quay thưởng #0513 | Ngày quay thưởng 25/1/2023

Max 3D Kết quả quay thưởng Max 3D+
Giải nhất1 triệu 251 743 Đặc biệt
1 tỷ
Giải nhì
350K
973 111 374 626 Giải nhì
40 triệu
Giải ba
210K
217 359 744 565 755 021 Giải ba
10 triệu
Giải KK
100K
998 585 703 176 880 368 895 492 Giải tư
5 triệu
(MAX3D+) Trùng 2 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích Giải năm
1 triệu
(MAX3D+) Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Nhất Giải sáu
150K
(MAX3D+) Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích Giải bảy
40K

Kỳ quay thưởng #0509 | Ngày quay thưởng 11/1/2023

Max 3D Kết quả quay thưởng Max 3D+
Giải nhất1 triệu 628 378 Đặc biệt
1 tỷ
Giải nhì
350K
284 649 481 250 Giải nhì
40 triệu
Giải ba
210K
335 353 920 489 185 663 Giải ba
10 triệu
Giải KK
100K
332 017 729 194 586 389 459 043 Giải tư
5 triệu
(MAX3D+) Trùng 2 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích Giải năm
1 triệu
(MAX3D+) Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Nhất Giải sáu
150K
(MAX3D+) Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích Giải bảy
40K

Kỳ quay thưởng #0506 | Ngày quay thưởng 4/1/2023

Max 3D Kết quả quay thưởng Max 3D+
Giải nhất1 triệu 376 297 Đặc biệt
1 tỷ
Giải nhì
350K
406 789 108 398 Giải nhì
40 triệu
Giải ba
210K
986 779 344 873 406 696 Giải ba
10 triệu
Giải KK
100K
245 370 916 920 875 892 806 098 Giải tư
5 triệu
(MAX3D+) Trùng 2 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích Giải năm
1 triệu
(MAX3D+) Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Nhất Giải sáu
150K
(MAX3D+) Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích Giải bảy
40K

Kỳ quay thưởng #0504 | Ngày quay thưởng 28/12/2022

Max 3D Kết quả quay thưởng Max 3D+
Giải nhất1 triệu 484 024 Đặc biệt
1 tỷ
Giải nhì
350K
217 187 580 183 Giải nhì
40 triệu
Giải ba
210K
989 157 366 019 441 126 Giải ba
10 triệu
Giải KK
100K
176 863 278 250 162 417 033 060 Giải tư
5 triệu
(MAX3D+) Trùng 2 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích Giải năm
1 triệu
(MAX3D+) Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Nhất Giải sáu
150K
(MAX3D+) Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích Giải bảy
40K