Kỳ quay thưởng #0130 | Ngày quay thưởng 19/2/2020

Max 3D Kết quả quay thưởng Max 3D+
Giải nhất1 triệu 325 957 Đặc biệt
1 tỷ
Giải nhì
350K
497 877 083 158 Giải nhì
40 triệu
Giải ba
210K
471 011 684 026 460 951 Giải ba
10 triệu
Giải KK
100K
082 819 962 760 381 313 551 542 Giải tư
5 triệu
(MAX3D+) Trùng 2 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích Giải năm
1 triệu
(MAX3D+) Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Nhất Giải sáu
150K
(MAX3D+) Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích Giải bảy
40K
Lưu ý nhanh cho người chơi:

1. Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả theo đúng thứ tự.

2. Trong mọi trường hợp chỉ có duy nhất "Biên Bản Xác Nhận Kết Quả Quay Số Mở Thưởng" của Hội Đồng Giám Sát Xổ Số (sau khi kết thúc buổi quay số mở thưởng vài phút) là kết quả cuối cùng để các Công Ty Xổ Số Điện toán Việt Nam công bố và căn cứ quyết định trả thưởng cho những vé số trúng giải.

3. Thời hạn lĩnh thưởng của vé trúng thưởng: là 60 (sáu mươi) ngày, kể từ ngày xác định kết quả trúng thưởng. Quá thời hạn trên, các vé trúng thưởng không còn giá trị lĩnh thưởng.

Bình luận về Kết Quả XS Max 3D Thứ 4

Kỳ quay thưởng #0127 | Ngày quay thưởng 12/2/2020

Max 3D Kết quả quay thưởng Max 3D+
Giải nhất1 triệu 163 546 Đặc biệt
1 tỷ
Giải nhì
350K
048 681 839 939 Giải nhì
40 triệu
Giải ba
210K
816 316 133 672 473 646 Giải ba
10 triệu
Giải KK
100K
640 973 963 717 584 772 626 963 Giải tư
5 triệu
(MAX3D+) Trùng 2 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích Giải năm
1 triệu
(MAX3D+) Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Nhất Giải sáu
150K
(MAX3D+) Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích Giải bảy
40K

Kỳ quay thưởng #0124 | Ngày quay thưởng 5/2/2020

Max 3D Kết quả quay thưởng Max 3D+
Giải nhất1 triệu 341 057 Đặc biệt
1 tỷ
Giải nhì
350K
080 906 124 489 Giải nhì
40 triệu
Giải ba
210K
545 439 329 409 466 099 Giải ba
10 triệu
Giải KK
100K
243 270 623 804 616 365 088 813 Giải tư
5 triệu
(MAX3D+) Trùng 2 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích Giải năm
1 triệu
(MAX3D+) Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Nhất Giải sáu
150K
(MAX3D+) Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích Giải bảy
40K

Kỳ quay thưởng #0122 | Ngày quay thưởng 29/1/2020

Max 3D Kết quả quay thưởng Max 3D+
Giải nhất1 triệu 321 522 Đặc biệt
1 tỷ
Giải nhì
350K
541 432 652 238 Giải nhì
40 triệu
Giải ba
210K
287 351 527 344 885 934 Giải ba
10 triệu
Giải KK
100K
162 354 894 566 593 572 759 280 Giải tư
5 triệu
(MAX3D+) Trùng 2 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích Giải năm
1 triệu
(MAX3D+) Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Nhất Giải sáu
150K
(MAX3D+) Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích Giải bảy
40K

Kỳ quay thưởng #0119 | Ngày quay thưởng 22/1/2020

Max 3D Kết quả quay thưởng Max 3D+
Giải nhất1 triệu 305 384 Đặc biệt
1 tỷ
Giải nhì
350K
320 920 903 394 Giải nhì
40 triệu
Giải ba
210K
025 056 519 117 861 462 Giải ba
10 triệu
Giải KK
100K
161 282 158 518 527 368 676 979 Giải tư
5 triệu
(MAX3D+) Trùng 2 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích Giải năm
1 triệu
(MAX3D+) Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Nhất Giải sáu
150K
(MAX3D+) Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích Giải bảy
40K