Kỳ quay thưởng #0426 | Ngày quay thưởng 29/6/2022

Max 3D Kết quả quay thưởng Max 3D+
Giải nhất1 triệu 401 359 Đặc biệt
1 tỷ
Giải nhì
350K
350 695 998 140 Giải nhì
40 triệu
Giải ba
210K
013 611 175 037 253 575 Giải ba
10 triệu
Giải KK
100K
691 531 423 491 548 588 911 745 Giải tư
5 triệu
(MAX3D+) Trùng 2 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích Giải năm
1 triệu
(MAX3D+) Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Nhất Giải sáu
150K
(MAX3D+) Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích Giải bảy
40K
Lưu ý nhanh cho người chơi:

1. Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả theo đúng thứ tự.

2. Trong mọi trường hợp chỉ có duy nhất "Biên Bản Xác Nhận Kết Quả Quay Số Mở Thưởng" của Hội Đồng Giám Sát Xổ Số (sau khi kết thúc buổi quay số mở thưởng vài phút) là kết quả cuối cùng để các Công Ty Xổ Số Điện toán Việt Nam công bố và căn cứ quyết định trả thưởng cho những vé số trúng giải.

3. Thời hạn lĩnh thưởng của vé trúng thưởng: là 60 (sáu mươi) ngày, kể từ ngày xác định kết quả trúng thưởng. Quá thời hạn trên, các vé trúng thưởng không còn giá trị lĩnh thưởng.

Bình luận về Kết Quả XS Max 3D Thứ 4

Kỳ quay thưởng #0423 | Ngày quay thưởng 22/6/2022

Max 3D Kết quả quay thưởng Max 3D+
Giải nhất1 triệu 949 056 Đặc biệt
1 tỷ
Giải nhì
350K
374 123 654 429 Giải nhì
40 triệu
Giải ba
210K
397 692 549 760 060 032 Giải ba
10 triệu
Giải KK
100K
370 375 733 239 370 402 302 160 Giải tư
5 triệu
(MAX3D+) Trùng 2 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích Giải năm
1 triệu
(MAX3D+) Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Nhất Giải sáu
150K
(MAX3D+) Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích Giải bảy
40K

Kỳ quay thưởng #0420 | Ngày quay thưởng 15/6/2022

Max 3D Kết quả quay thưởng Max 3D+
Giải nhất1 triệu 569 328 Đặc biệt
1 tỷ
Giải nhì
350K
834 694 760 576 Giải nhì
40 triệu
Giải ba
210K
858 482 847 879 083 762 Giải ba
10 triệu
Giải KK
100K
710 859 884 710 228 123 424 186 Giải tư
5 triệu
(MAX3D+) Trùng 2 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích Giải năm
1 triệu
(MAX3D+) Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Nhất Giải sáu
150K
(MAX3D+) Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích Giải bảy
40K

Kỳ quay thưởng #0417 | Ngày quay thưởng 8/6/2022

Max 3D Kết quả quay thưởng Max 3D+
Giải nhất1 triệu 374 022 Đặc biệt
1 tỷ
Giải nhì
350K
993 869 290 321 Giải nhì
40 triệu
Giải ba
210K
751 804 415 136 006 646 Giải ba
10 triệu
Giải KK
100K
276 431 477 239 019 200 473 894 Giải tư
5 triệu
(MAX3D+) Trùng 2 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích Giải năm
1 triệu
(MAX3D+) Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Nhất Giải sáu
150K
(MAX3D+) Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích Giải bảy
40K

Kỳ quay thưởng #0415 | Ngày quay thưởng 1/6/2022

Max 3D Kết quả quay thưởng Max 3D+
Giải nhất1 triệu 386 943 Đặc biệt
1 tỷ
Giải nhì
350K
311 019 076 853 Giải nhì
40 triệu
Giải ba
210K
783 558 900 281 985 677 Giải ba
10 triệu
Giải KK
100K
215 840 261 066 074 425 332 636 Giải tư
5 triệu
(MAX3D+) Trùng 2 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích Giải năm
1 triệu
(MAX3D+) Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Nhất Giải sáu
150K
(MAX3D+) Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích Giải bảy
40K