Kỳ quay thưởng #0240 | Ngày quay thưởng 25/11/2020

Max 3D Kết quả quay thưởng Max 3D+
Giải nhất1 triệu 697 438 Đặc biệt
1 tỷ
Giải nhì
350K
768 033 890 452 Giải nhì
40 triệu
Giải ba
210K
903 520 822 462 659 309 Giải ba
10 triệu
Giải KK
100K
221 156 057 967 223 964 136 349 Giải tư
5 triệu
(MAX3D+) Trùng 2 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích Giải năm
1 triệu
(MAX3D+) Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Nhất Giải sáu
150K
(MAX3D+) Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích Giải bảy
40K
Lưu ý nhanh cho người chơi:

1. Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả theo đúng thứ tự.

2. Trong mọi trường hợp chỉ có duy nhất "Biên Bản Xác Nhận Kết Quả Quay Số Mở Thưởng" của Hội Đồng Giám Sát Xổ Số (sau khi kết thúc buổi quay số mở thưởng vài phút) là kết quả cuối cùng để các Công Ty Xổ Số Điện toán Việt Nam công bố và căn cứ quyết định trả thưởng cho những vé số trúng giải.

3. Thời hạn lĩnh thưởng của vé trúng thưởng: là 60 (sáu mươi) ngày, kể từ ngày xác định kết quả trúng thưởng. Quá thời hạn trên, các vé trúng thưởng không còn giá trị lĩnh thưởng.

Bình luận về Kết Quả XS Max 3D Thứ 4

Kỳ quay thưởng #0237 | Ngày quay thưởng 18/11/2020

Max 3D Kết quả quay thưởng Max 3D+
Giải nhất1 triệu 914 642 Đặc biệt
1 tỷ
Giải nhì
350K
469 005 301 896 Giải nhì
40 triệu
Giải ba
210K
181 177 307 153 938 685 Giải ba
10 triệu
Giải KK
100K
154 276 841 269 806 499 189 905 Giải tư
5 triệu
(MAX3D+) Trùng 2 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích Giải năm
1 triệu
(MAX3D+) Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Nhất Giải sáu
150K
(MAX3D+) Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích Giải bảy
40K

Kỳ quay thưởng #0234 | Ngày quay thưởng 11/11/2020

Max 3D Kết quả quay thưởng Max 3D+
Giải nhất1 triệu 708 157 Đặc biệt
1 tỷ
Giải nhì
350K
565 525 666 248 Giải nhì
40 triệu
Giải ba
210K
605 451 425 165 793 043 Giải ba
10 triệu
Giải KK
100K
010 094 676 012 863 049 417 592 Giải tư
5 triệu
(MAX3D+) Trùng 2 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích Giải năm
1 triệu
(MAX3D+) Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Nhất Giải sáu
150K
(MAX3D+) Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích Giải bảy
40K

Kỳ quay thưởng #0231 | Ngày quay thưởng 4/11/2020

Max 3D Kết quả quay thưởng Max 3D+
Giải nhất1 triệu 297 497 Đặc biệt
1 tỷ
Giải nhì
350K
404 083 225 625 Giải nhì
40 triệu
Giải ba
210K
493 122 446 493 783 431 Giải ba
10 triệu
Giải KK
100K
832 695 572 385 372 774 726 996 Giải tư
5 triệu
(MAX3D+) Trùng 2 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích Giải năm
1 triệu
(MAX3D+) Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Nhất Giải sáu
150K
(MAX3D+) Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích Giải bảy
40K

Kỳ quay thưởng #0228 | Ngày quay thưởng 28/10/2020

Max 3D Kết quả quay thưởng Max 3D+
Giải nhất1 triệu 695 061 Đặc biệt
1 tỷ
Giải nhì
350K
618 923 879 178 Giải nhì
40 triệu
Giải ba
210K
628 452 557 645 958 565 Giải ba
10 triệu
Giải KK
100K
792 897 256 206 383 845 631 427 Giải tư
5 triệu
(MAX3D+) Trùng 2 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích Giải năm
1 triệu
(MAX3D+) Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Nhất Giải sáu
150K
(MAX3D+) Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích Giải bảy
40K