Kỳ quay thưởng #0327 | Ngày quay thưởng 22/9/2021

Max 3D Kết quả quay thưởng Max 3D+
Giải nhất1 triệu 266 281 Đặc biệt
1 tỷ
Giải nhì
350K
844 255 341 302 Giải nhì
40 triệu
Giải ba
210K
336 793 709 685 466 643 Giải ba
10 triệu
Giải KK
100K
032 406 174 572 051 773 947 138 Giải tư
5 triệu
(MAX3D+) Trùng 2 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích Giải năm
1 triệu
(MAX3D+) Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Nhất Giải sáu
150K
(MAX3D+) Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích Giải bảy
40K
Lưu ý nhanh cho người chơi:

1. Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả theo đúng thứ tự.

2. Trong mọi trường hợp chỉ có duy nhất "Biên Bản Xác Nhận Kết Quả Quay Số Mở Thưởng" của Hội Đồng Giám Sát Xổ Số (sau khi kết thúc buổi quay số mở thưởng vài phút) là kết quả cuối cùng để các Công Ty Xổ Số Điện toán Việt Nam công bố và căn cứ quyết định trả thưởng cho những vé số trúng giải.

3. Thời hạn lĩnh thưởng của vé trúng thưởng: là 60 (sáu mươi) ngày, kể từ ngày xác định kết quả trúng thưởng. Quá thời hạn trên, các vé trúng thưởng không còn giá trị lĩnh thưởng.

Bình luận về Kết Quả XS Max 3D Thứ 4

Kỳ quay thưởng #0324 | Ngày quay thưởng 15/9/2021

Max 3D Kết quả quay thưởng Max 3D+
Giải nhất1 triệu 365 681 Đặc biệt
1 tỷ
Giải nhì
350K
939 105 956 037 Giải nhì
40 triệu
Giải ba
210K
496 241 148 921 936 890 Giải ba
10 triệu
Giải KK
100K
205 846 586 581 217 531 989 209 Giải tư
5 triệu
(MAX3D+) Trùng 2 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích Giải năm
1 triệu
(MAX3D+) Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Nhất Giải sáu
150K
(MAX3D+) Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích Giải bảy
40K

Kỳ quay thưởng #0321 | Ngày quay thưởng 8/9/2021

Max 3D Kết quả quay thưởng Max 3D+
Giải nhất1 triệu 349 931 Đặc biệt
1 tỷ
Giải nhì
350K
121 886 919 089 Giải nhì
40 triệu
Giải ba
210K
629 330 152 372 470 913 Giải ba
10 triệu
Giải KK
100K
515 778 283 268 890 096 492 553 Giải tư
5 triệu
(MAX3D+) Trùng 2 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích Giải năm
1 triệu
(MAX3D+) Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Nhất Giải sáu
150K
(MAX3D+) Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích Giải bảy
40K

Kỳ quay thưởng #0319 | Ngày quay thưởng 1/9/2021

Max 3D Kết quả quay thưởng Max 3D+
Giải nhất1 triệu 243 646 Đặc biệt
1 tỷ
Giải nhì
350K
532 754 411 802 Giải nhì
40 triệu
Giải ba
210K
097 247 631 377 167 505 Giải ba
10 triệu
Giải KK
100K
334 936 766 551 980 709 965 665 Giải tư
5 triệu
(MAX3D+) Trùng 2 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích Giải năm
1 triệu
(MAX3D+) Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Nhất Giải sáu
150K
(MAX3D+) Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích Giải bảy
40K

Kỳ quay thưởng #0316 | Ngày quay thưởng 25/8/2021

Max 3D Kết quả quay thưởng Max 3D+
Giải nhất1 triệu 260 952 Đặc biệt
1 tỷ
Giải nhì
350K
554 581 798 886 Giải nhì
40 triệu
Giải ba
210K
531 489 400 401 158 256 Giải ba
10 triệu
Giải KK
100K
808 849 298 387 719 696 546 421 Giải tư
5 triệu
(MAX3D+) Trùng 2 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích Giải năm
1 triệu
(MAX3D+) Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Nhất Giải sáu
150K
(MAX3D+) Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích Giải bảy
40K