Kỳ quay thưởng #0178 | Ngày quay thưởng 3/7/2020

Max 3D Kết quả quay thưởng Max 3D+
Giải nhất1 triệu 998 144 Đặc biệt
1 tỷ
Giải nhì
350K
457 984 859 226 Giải nhì
40 triệu
Giải ba
210K
960 458 486 022 654 138 Giải ba
10 triệu
Giải KK
100K
807 206 854 164 478 681 573 358 Giải tư
5 triệu
(MAX3D+) Trùng 2 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích Giải năm
1 triệu
(MAX3D+) Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Nhất Giải sáu
150K
(MAX3D+) Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích Giải bảy
40K
Lưu ý nhanh cho người chơi:

1. Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả theo đúng thứ tự.

2. Trong mọi trường hợp chỉ có duy nhất "Biên Bản Xác Nhận Kết Quả Quay Số Mở Thưởng" của Hội Đồng Giám Sát Xổ Số (sau khi kết thúc buổi quay số mở thưởng vài phút) là kết quả cuối cùng để các Công Ty Xổ Số Điện toán Việt Nam công bố và căn cứ quyết định trả thưởng cho những vé số trúng giải.

3. Thời hạn lĩnh thưởng của vé trúng thưởng: là 60 (sáu mươi) ngày, kể từ ngày xác định kết quả trúng thưởng. Quá thời hạn trên, các vé trúng thưởng không còn giá trị lĩnh thưởng.

Bình luận về Kết Quả XS Max 3D Thứ 6

Kỳ quay thưởng #0175 | Ngày quay thưởng 26/6/2020

Max 3D Kết quả quay thưởng Max 3D+
Giải nhất1 triệu 394 684 Đặc biệt
1 tỷ
Giải nhì
350K
041 331 707 084 Giải nhì
40 triệu
Giải ba
210K
112 589 742 323 689 028 Giải ba
10 triệu
Giải KK
100K
035 745 487 460 201 439 833 916 Giải tư
5 triệu
(MAX3D+) Trùng 2 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích Giải năm
1 triệu
(MAX3D+) Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Nhất Giải sáu
150K
(MAX3D+) Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích Giải bảy
40K

Kỳ quay thưởng #0172 | Ngày quay thưởng 19/6/2020

Max 3D Kết quả quay thưởng Max 3D+
Giải nhất1 triệu 852 212 Đặc biệt
1 tỷ
Giải nhì
350K
324 610 085 246 Giải nhì
40 triệu
Giải ba
210K
784 252 022 391 889 889 Giải ba
10 triệu
Giải KK
100K
445 370 129 596 857 673 704 943 Giải tư
5 triệu
(MAX3D+) Trùng 2 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích Giải năm
1 triệu
(MAX3D+) Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Nhất Giải sáu
150K
(MAX3D+) Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích Giải bảy
40K

Kỳ quay thưởng #0169 | Ngày quay thưởng 12/6/2020

Max 3D Kết quả quay thưởng Max 3D+
Giải nhất1 triệu 928 235 Đặc biệt
1 tỷ
Giải nhì
350K
455 051 348 934 Giải nhì
40 triệu
Giải ba
210K
896 895 100 586 565 587 Giải ba
10 triệu
Giải KK
100K
708 706 348 493 511 419 026 198 Giải tư
5 triệu
(MAX3D+) Trùng 2 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích Giải năm
1 triệu
(MAX3D+) Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Nhất Giải sáu
150K
(MAX3D+) Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích Giải bảy
40K

Kỳ quay thưởng #0166 | Ngày quay thưởng 5/6/2020

Max 3D Kết quả quay thưởng Max 3D+
Giải nhất1 triệu 736 228 Đặc biệt
1 tỷ
Giải nhì
350K
595 535 378 865 Giải nhì
40 triệu
Giải ba
210K
338 949 857 097 686 697 Giải ba
10 triệu
Giải KK
100K
089 284 073 225 917 450 692 722 Giải tư
5 triệu
(MAX3D+) Trùng 2 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích Giải năm
1 triệu
(MAX3D+) Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Nhất Giải sáu
150K
(MAX3D+) Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích Giải bảy
40K