Kỳ quay thưởng #0211 | Ngày quay thưởng 18/9/2020

Max 3D Kết quả quay thưởng Max 3D+
Giải nhất1 triệu 760 809 Đặc biệt
1 tỷ
Giải nhì
350K
789 436 295 569 Giải nhì
40 triệu
Giải ba
210K
570 380 896 379 971 780 Giải ba
10 triệu
Giải KK
100K
330 148 814 153 751 757 208 856 Giải tư
5 triệu
(MAX3D+) Trùng 2 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích Giải năm
1 triệu
(MAX3D+) Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Nhất Giải sáu
150K
(MAX3D+) Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích Giải bảy
40K
Lưu ý nhanh cho người chơi:

1. Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả theo đúng thứ tự.

2. Trong mọi trường hợp chỉ có duy nhất "Biên Bản Xác Nhận Kết Quả Quay Số Mở Thưởng" của Hội Đồng Giám Sát Xổ Số (sau khi kết thúc buổi quay số mở thưởng vài phút) là kết quả cuối cùng để các Công Ty Xổ Số Điện toán Việt Nam công bố và căn cứ quyết định trả thưởng cho những vé số trúng giải.

3. Thời hạn lĩnh thưởng của vé trúng thưởng: là 60 (sáu mươi) ngày, kể từ ngày xác định kết quả trúng thưởng. Quá thời hạn trên, các vé trúng thưởng không còn giá trị lĩnh thưởng.

Bình luận về Kết Quả XS Max 3D Thứ 6

Kỳ quay thưởng #0208 | Ngày quay thưởng 11/9/2020

Max 3D Kết quả quay thưởng Max 3D+
Giải nhất1 triệu 679 067 Đặc biệt
1 tỷ
Giải nhì
350K
553 115 506 525 Giải nhì
40 triệu
Giải ba
210K
537 947 572 686 993 479 Giải ba
10 triệu
Giải KK
100K
327 372 310 262 622 516 279 059 Giải tư
5 triệu
(MAX3D+) Trùng 2 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích Giải năm
1 triệu
(MAX3D+) Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Nhất Giải sáu
150K
(MAX3D+) Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích Giải bảy
40K

Kỳ quay thưởng #0205 | Ngày quay thưởng 4/9/2020

Max 3D Kết quả quay thưởng Max 3D+
Giải nhất1 triệu 449 531 Đặc biệt
1 tỷ
Giải nhì
350K
322 321 351 502 Giải nhì
40 triệu
Giải ba
210K
434 709 031 049 134 772 Giải ba
10 triệu
Giải KK
100K
000 511 975 604 062 036 692 630 Giải tư
5 triệu
(MAX3D+) Trùng 2 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích Giải năm
1 triệu
(MAX3D+) Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Nhất Giải sáu
150K
(MAX3D+) Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích Giải bảy
40K

Kỳ quay thưởng #0202 | Ngày quay thưởng 28/8/2020

Max 3D Kết quả quay thưởng Max 3D+
Giải nhất1 triệu 023 498 Đặc biệt
1 tỷ
Giải nhì
350K
794 101 615 183 Giải nhì
40 triệu
Giải ba
210K
212 520 248 870 075 940 Giải ba
10 triệu
Giải KK
100K
422 509 437 860 821 149 567 425 Giải tư
5 triệu
(MAX3D+) Trùng 2 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích Giải năm
1 triệu
(MAX3D+) Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Nhất Giải sáu
150K
(MAX3D+) Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích Giải bảy
40K

Kỳ quay thưởng #0199 | Ngày quay thưởng 21/8/2020

Max 3D Kết quả quay thưởng Max 3D+
Giải nhất1 triệu 815 349 Đặc biệt
1 tỷ
Giải nhì
350K
144 698 540 587 Giải nhì
40 triệu
Giải ba
210K
446 827 565 298 287 627 Giải ba
10 triệu
Giải KK
100K
342 639 365 102 384 348 372 037 Giải tư
5 triệu
(MAX3D+) Trùng 2 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích Giải năm
1 triệu
(MAX3D+) Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Nhất Giải sáu
150K
(MAX3D+) Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích Giải bảy
40K