Kỳ quay thưởng #0413 | Ngày quay thưởng 27/5/2022

Max 3D Kết quả quay thưởng Max 3D+
Giải nhất1 triệu 307 568 Đặc biệt
1 tỷ
Giải nhì
350K
966 770 172 406 Giải nhì
40 triệu
Giải ba
210K
126 628 344 100 003 374 Giải ba
10 triệu
Giải KK
100K
041 824 942 765 081 581 040 991 Giải tư
5 triệu
(MAX3D+) Trùng 2 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích Giải năm
1 triệu
(MAX3D+) Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Nhất Giải sáu
150K
(MAX3D+) Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích Giải bảy
40K
Lưu ý nhanh cho người chơi:

1. Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả theo đúng thứ tự.

2. Trong mọi trường hợp chỉ có duy nhất "Biên Bản Xác Nhận Kết Quả Quay Số Mở Thưởng" của Hội Đồng Giám Sát Xổ Số (sau khi kết thúc buổi quay số mở thưởng vài phút) là kết quả cuối cùng để các Công Ty Xổ Số Điện toán Việt Nam công bố và căn cứ quyết định trả thưởng cho những vé số trúng giải.

3. Thời hạn lĩnh thưởng của vé trúng thưởng: là 60 (sáu mươi) ngày, kể từ ngày xác định kết quả trúng thưởng. Quá thời hạn trên, các vé trúng thưởng không còn giá trị lĩnh thưởng.

Bình luận về Kết Quả XS Max 3D Thứ 6

Kỳ quay thưởng #0410 | Ngày quay thưởng 20/5/2022

Max 3D Kết quả quay thưởng Max 3D+
Giải nhất1 triệu 624 724 Đặc biệt
1 tỷ
Giải nhì
350K
106 019 421 714 Giải nhì
40 triệu
Giải ba
210K
236 859 301 961 636 677 Giải ba
10 triệu
Giải KK
100K
137 785 695 574 134 400 292 563 Giải tư
5 triệu
(MAX3D+) Trùng 2 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích Giải năm
1 triệu
(MAX3D+) Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Nhất Giải sáu
150K
(MAX3D+) Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích Giải bảy
40K

Kỳ quay thưởng #0407 | Ngày quay thưởng 13/5/2022

Max 3D Kết quả quay thưởng Max 3D+
Giải nhất1 triệu 838 832 Đặc biệt
1 tỷ
Giải nhì
350K
654 428 162 146 Giải nhì
40 triệu
Giải ba
210K
686 061 883 432 139 126 Giải ba
10 triệu
Giải KK
100K
815 758 334 711 510 417 616 202 Giải tư
5 triệu
(MAX3D+) Trùng 2 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích Giải năm
1 triệu
(MAX3D+) Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Nhất Giải sáu
150K
(MAX3D+) Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích Giải bảy
40K

Kỳ quay thưởng #0404 | Ngày quay thưởng 6/5/2022

Max 3D Kết quả quay thưởng Max 3D+
Giải nhất1 triệu 759 209 Đặc biệt
1 tỷ
Giải nhì
350K
491 386 443 352 Giải nhì
40 triệu
Giải ba
210K
261 856 656 474 279 393 Giải ba
10 triệu
Giải KK
100K
068 360 566 124 433 565 841 065 Giải tư
5 triệu
(MAX3D+) Trùng 2 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích Giải năm
1 triệu
(MAX3D+) Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Nhất Giải sáu
150K
(MAX3D+) Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích Giải bảy
40K

Kỳ quay thưởng #0402 | Ngày quay thưởng 29/4/2022

Max 3D Kết quả quay thưởng Max 3D+
Giải nhất1 triệu 617 377 Đặc biệt
1 tỷ
Giải nhì
350K
041 995 258 614 Giải nhì
40 triệu
Giải ba
210K
322 031 480 802 417 768 Giải ba
10 triệu
Giải KK
100K
256 057 351 370 972 242 479 108 Giải tư
5 triệu
(MAX3D+) Trùng 2 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích Giải năm
1 triệu
(MAX3D+) Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Nhất Giải sáu
150K
(MAX3D+) Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích Giải bảy
40K