Kỳ quay thưởng #0538 | Ngày quay thưởng 31/3/2023

Max 3D Kết quả quay thưởng Max 3D+
Giải nhất1 triệu 969 265 Đặc biệt
1 tỷ
Giải nhì
350K
133 355 225 890 Giải nhì
40 triệu
Giải ba
210K
769 887 191 753 271 492 Giải ba
10 triệu
Giải KK
100K
324 184 096 987 257 737 731 526 Giải tư
5 triệu
(MAX3D+) Trùng 2 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích Giải năm
1 triệu
(MAX3D+) Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Nhất Giải sáu
150K
(MAX3D+) Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích Giải bảy
40K
Lưu ý nhanh cho người chơi:

1. Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả theo đúng thứ tự.

2. Trong mọi trường hợp chỉ có duy nhất "Biên Bản Xác Nhận Kết Quả Quay Số Mở Thưởng" của Hội Đồng Giám Sát Xổ Số (sau khi kết thúc buổi quay số mở thưởng vài phút) là kết quả cuối cùng để các Công Ty Xổ Số Điện toán Việt Nam công bố và căn cứ quyết định trả thưởng cho những vé số trúng giải.

3. Thời hạn lĩnh thưởng của vé trúng thưởng: là 60 (sáu mươi) ngày, kể từ ngày xác định kết quả trúng thưởng. Quá thời hạn trên, các vé trúng thưởng không còn giá trị lĩnh thưởng.

Bình luận về Kết Quả XS Max 3D Thứ 6

Kỳ quay thưởng #0535 | Ngày quay thưởng 24/3/2023

Max 3D Kết quả quay thưởng Max 3D+
Giải nhất1 triệu 768 699 Đặc biệt
1 tỷ
Giải nhì
350K
032 122 440 557 Giải nhì
40 triệu
Giải ba
210K
907 472 896 939 462 517 Giải ba
10 triệu
Giải KK
100K
129 896 747 476 208 295 479 234 Giải tư
5 triệu
(MAX3D+) Trùng 2 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích Giải năm
1 triệu
(MAX3D+) Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Nhất Giải sáu
150K
(MAX3D+) Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích Giải bảy
40K

Kỳ quay thưởng #0532 | Ngày quay thưởng 17/3/2023

Max 3D Kết quả quay thưởng Max 3D+
Giải nhất1 triệu 979 886 Đặc biệt
1 tỷ
Giải nhì
350K
259 959 515 473 Giải nhì
40 triệu
Giải ba
210K
847 804 769 403 060 855 Giải ba
10 triệu
Giải KK
100K
723 208 501 785 318 381 245 510 Giải tư
5 triệu
(MAX3D+) Trùng 2 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích Giải năm
1 triệu
(MAX3D+) Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Nhất Giải sáu
150K
(MAX3D+) Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích Giải bảy
40K

Kỳ quay thưởng #0529 | Ngày quay thưởng 10/3/2023

Max 3D Kết quả quay thưởng Max 3D+
Giải nhất1 triệu 821 057 Đặc biệt
1 tỷ
Giải nhì
350K
824 839 293 507 Giải nhì
40 triệu
Giải ba
210K
847 605 873 220 086 877 Giải ba
10 triệu
Giải KK
100K
859 550 896 449 394 356 967 297 Giải tư
5 triệu
(MAX3D+) Trùng 2 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích Giải năm
1 triệu
(MAX3D+) Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Nhất Giải sáu
150K
(MAX3D+) Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích Giải bảy
40K

Kỳ quay thưởng #0526 | Ngày quay thưởng 3/3/2023

Max 3D Kết quả quay thưởng Max 3D+
Giải nhất1 triệu 311 544 Đặc biệt
1 tỷ
Giải nhì
350K
861 308 217 867 Giải nhì
40 triệu
Giải ba
210K
576 766 526 103 583 915 Giải ba
10 triệu
Giải KK
100K
945 613 466 215 453 484 868 109 Giải tư
5 triệu
(MAX3D+) Trùng 2 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích Giải năm
1 triệu
(MAX3D+) Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Nhất Giải sáu
150K
(MAX3D+) Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích Giải bảy
40K