Kỳ quay thưởng #0238 | Ngày quay thưởng 20/11/2020

Max 3D Kết quả quay thưởng Max 3D+
Giải nhất1 triệu 268 488 Đặc biệt
1 tỷ
Giải nhì
350K
301 781 316 913 Giải nhì
40 triệu
Giải ba
210K
752 043 995 976 470 169 Giải ba
10 triệu
Giải KK
100K
207 642 780 154 967 533 048 941 Giải tư
5 triệu
(MAX3D+) Trùng 2 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích Giải năm
1 triệu
(MAX3D+) Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Nhất Giải sáu
150K
(MAX3D+) Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích Giải bảy
40K
Lưu ý nhanh cho người chơi:

1. Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả theo đúng thứ tự.

2. Trong mọi trường hợp chỉ có duy nhất "Biên Bản Xác Nhận Kết Quả Quay Số Mở Thưởng" của Hội Đồng Giám Sát Xổ Số (sau khi kết thúc buổi quay số mở thưởng vài phút) là kết quả cuối cùng để các Công Ty Xổ Số Điện toán Việt Nam công bố và căn cứ quyết định trả thưởng cho những vé số trúng giải.

3. Thời hạn lĩnh thưởng của vé trúng thưởng: là 60 (sáu mươi) ngày, kể từ ngày xác định kết quả trúng thưởng. Quá thời hạn trên, các vé trúng thưởng không còn giá trị lĩnh thưởng.

Bình luận về Kết Quả XS Max 3D Thứ 6

Kỳ quay thưởng #0235 | Ngày quay thưởng 13/11/2020

Max 3D Kết quả quay thưởng Max 3D+
Giải nhất1 triệu 355 413 Đặc biệt
1 tỷ
Giải nhì
350K
331 754 741 821 Giải nhì
40 triệu
Giải ba
210K
598 342 692 373 430 341 Giải ba
10 triệu
Giải KK
100K
032 705 693 706 600 936 385 906 Giải tư
5 triệu
(MAX3D+) Trùng 2 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích Giải năm
1 triệu
(MAX3D+) Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Nhất Giải sáu
150K
(MAX3D+) Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích Giải bảy
40K

Kỳ quay thưởng #0232 | Ngày quay thưởng 6/11/2020

Max 3D Kết quả quay thưởng Max 3D+
Giải nhất1 triệu 840 262 Đặc biệt
1 tỷ
Giải nhì
350K
372 096 824 142 Giải nhì
40 triệu
Giải ba
210K
730 667 587 775 287 579 Giải ba
10 triệu
Giải KK
100K
058 472 177 147 364 018 458 164 Giải tư
5 triệu
(MAX3D+) Trùng 2 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích Giải năm
1 triệu
(MAX3D+) Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Nhất Giải sáu
150K
(MAX3D+) Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích Giải bảy
40K

Kỳ quay thưởng #0229 | Ngày quay thưởng 30/10/2020

Max 3D Kết quả quay thưởng Max 3D+
Giải nhất1 triệu 050 820 Đặc biệt
1 tỷ
Giải nhì
350K
807 520 796 845 Giải nhì
40 triệu
Giải ba
210K
221 728 706 708 426 754 Giải ba
10 triệu
Giải KK
100K
886 644 875 606 543 733 470 725 Giải tư
5 triệu
(MAX3D+) Trùng 2 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích Giải năm
1 triệu
(MAX3D+) Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Nhất Giải sáu
150K
(MAX3D+) Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích Giải bảy
40K

Kỳ quay thưởng #0226 | Ngày quay thưởng 23/10/2020

Max 3D Kết quả quay thưởng Max 3D+
Giải nhất1 triệu 902 079 Đặc biệt
1 tỷ
Giải nhì
350K
351 190 309 499 Giải nhì
40 triệu
Giải ba
210K
451 426 079 339 396 623 Giải ba
10 triệu
Giải KK
100K
909 357 022 712 470 876 460 429 Giải tư
5 triệu
(MAX3D+) Trùng 2 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích Giải năm
1 triệu
(MAX3D+) Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Nhất Giải sáu
150K
(MAX3D+) Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích Giải bảy
40K