Kỳ quay thưởng #0332 | Ngày quay thưởng 15/10/2021

Max 3D Kết quả quay thưởng Max 3D+
Giải nhất1 triệu 886 682 Đặc biệt
1 tỷ
Giải nhì
350K
116 706 756 964 Giải nhì
40 triệu
Giải ba
210K
014 133 198 029 288 068 Giải ba
10 triệu
Giải KK
100K
699 592 502 074 796 761 285 567 Giải tư
5 triệu
(MAX3D+) Trùng 2 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích Giải năm
1 triệu
(MAX3D+) Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Nhất Giải sáu
150K
(MAX3D+) Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích Giải bảy
40K
Lưu ý nhanh cho người chơi:

1. Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả theo đúng thứ tự.

2. Trong mọi trường hợp chỉ có duy nhất "Biên Bản Xác Nhận Kết Quả Quay Số Mở Thưởng" của Hội Đồng Giám Sát Xổ Số (sau khi kết thúc buổi quay số mở thưởng vài phút) là kết quả cuối cùng để các Công Ty Xổ Số Điện toán Việt Nam công bố và căn cứ quyết định trả thưởng cho những vé số trúng giải.

3. Thời hạn lĩnh thưởng của vé trúng thưởng: là 60 (sáu mươi) ngày, kể từ ngày xác định kết quả trúng thưởng. Quá thời hạn trên, các vé trúng thưởng không còn giá trị lĩnh thưởng.

Bình luận về Kết Quả XS Max 3D Thứ 6

Kỳ quay thưởng #0325 | Ngày quay thưởng 17/9/2021

Max 3D Kết quả quay thưởng Max 3D+
Giải nhất1 triệu 703 823 Đặc biệt
1 tỷ
Giải nhì
350K
767 104 855 771 Giải nhì
40 triệu
Giải ba
210K
598 841 083 919 984 951 Giải ba
10 triệu
Giải KK
100K
206 318 802 897 943 834 477 116 Giải tư
5 triệu
(MAX3D+) Trùng 2 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích Giải năm
1 triệu
(MAX3D+) Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Nhất Giải sáu
150K
(MAX3D+) Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích Giải bảy
40K

Kỳ quay thưởng #0322 | Ngày quay thưởng 10/9/2021

Max 3D Kết quả quay thưởng Max 3D+
Giải nhất1 triệu 205 562 Đặc biệt
1 tỷ
Giải nhì
350K
098 676 317 065 Giải nhì
40 triệu
Giải ba
210K
030 827 340 795 466 434 Giải ba
10 triệu
Giải KK
100K
382 253 690 021 189 269 992 039 Giải tư
5 triệu
(MAX3D+) Trùng 2 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích Giải năm
1 triệu
(MAX3D+) Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Nhất Giải sáu
150K
(MAX3D+) Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích Giải bảy
40K

Kỳ quay thưởng #0320 | Ngày quay thưởng 3/9/2021

Max 3D Kết quả quay thưởng Max 3D+
Giải nhất1 triệu 601 254 Đặc biệt
1 tỷ
Giải nhì
350K
333 582 128 243 Giải nhì
40 triệu
Giải ba
210K
158 129 062 028 222 250 Giải ba
10 triệu
Giải KK
100K
726 942 924 295 027 026 757 359 Giải tư
5 triệu
(MAX3D+) Trùng 2 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích Giải năm
1 triệu
(MAX3D+) Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Nhất Giải sáu
150K
(MAX3D+) Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích Giải bảy
40K

Kỳ quay thưởng #0317 | Ngày quay thưởng 27/8/2021

Max 3D Kết quả quay thưởng Max 3D+
Giải nhất1 triệu 243 558 Đặc biệt
1 tỷ
Giải nhì
350K
557 144 253 426 Giải nhì
40 triệu
Giải ba
210K
587 939 077 344 353 339 Giải ba
10 triệu
Giải KK
100K
008 318 701 181 421 142 707 085 Giải tư
5 triệu
(MAX3D+) Trùng 2 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích Giải năm
1 triệu
(MAX3D+) Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Nhất Giải sáu
150K
(MAX3D+) Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích Giải bảy
40K