Kỳ quay thưởng #0638 | Ngày quay thưởng 8/12/2023

Max 3D Kết quả quay thưởng Max 3D+
Giải nhất1 triệu 819 522 Đặc biệt
1 tỷ
Giải nhì
350K
600 649 561 451 Giải nhì
40 triệu
Giải ba
210K
976 743 659 769 406 827 Giải ba
10 triệu
Giải KK
100K
677 888 749 069 999 771 206 426 Giải tư
5 triệu
(MAX3D+) Trùng 2 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích Giải năm
1 triệu
(MAX3D+) Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Nhất Giải sáu
150K
(MAX3D+) Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích Giải bảy
40K
Lưu ý nhanh cho người chơi:

1. Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả theo đúng thứ tự.

2. Trong mọi trường hợp chỉ có duy nhất "Biên Bản Xác Nhận Kết Quả Quay Số Mở Thưởng" của Hội Đồng Giám Sát Xổ Số (sau khi kết thúc buổi quay số mở thưởng vài phút) là kết quả cuối cùng để các Công Ty Xổ Số Điện toán Việt Nam công bố và căn cứ quyết định trả thưởng cho những vé số trúng giải.

3. Thời hạn lĩnh thưởng của vé trúng thưởng: là 60 (sáu mươi) ngày, kể từ ngày xác định kết quả trúng thưởng. Quá thời hạn trên, các vé trúng thưởng không còn giá trị lĩnh thưởng.

Bình luận về Kết Quả XS Max 3D Thứ 6

Kỳ quay thưởng #0635 | Ngày quay thưởng 1/12/2023

Max 3D Kết quả quay thưởng Max 3D+
Giải nhất1 triệu 401 934 Đặc biệt
1 tỷ
Giải nhì
350K
010 494 048 431 Giải nhì
40 triệu
Giải ba
210K
819 832 039 130 980 516 Giải ba
10 triệu
Giải KK
100K
960 081 502 118 541 919 901 343 Giải tư
5 triệu
(MAX3D+) Trùng 2 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích Giải năm
1 triệu
(MAX3D+) Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Nhất Giải sáu
150K
(MAX3D+) Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích Giải bảy
40K

Kỳ quay thưởng #0632 | Ngày quay thưởng 24/11/2023

Max 3D Kết quả quay thưởng Max 3D+
Giải nhất1 triệu 432 458 Đặc biệt
1 tỷ
Giải nhì
350K
053 729 259 405 Giải nhì
40 triệu
Giải ba
210K
158 415 145 826 017 506 Giải ba
10 triệu
Giải KK
100K
352 409 607 538 746 671 225 656 Giải tư
5 triệu
(MAX3D+) Trùng 2 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích Giải năm
1 triệu
(MAX3D+) Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Nhất Giải sáu
150K
(MAX3D+) Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích Giải bảy
40K

Kỳ quay thưởng #0629 | Ngày quay thưởng 17/11/2023

Max 3D Kết quả quay thưởng Max 3D+
Giải nhất1 triệu 618 788 Đặc biệt
1 tỷ
Giải nhì
350K
292 265 058 446 Giải nhì
40 triệu
Giải ba
210K
424 390 467 837 550 739 Giải ba
10 triệu
Giải KK
100K
330 970 216 224 411 648 637 966 Giải tư
5 triệu
(MAX3D+) Trùng 2 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích Giải năm
1 triệu
(MAX3D+) Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Nhất Giải sáu
150K
(MAX3D+) Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích Giải bảy
40K

Kỳ quay thưởng #0626 | Ngày quay thưởng 10/11/2023

Max 3D Kết quả quay thưởng Max 3D+
Giải nhất1 triệu 640 693 Đặc biệt
1 tỷ
Giải nhì
350K
794 352 115 474 Giải nhì
40 triệu
Giải ba
210K
901 478 102 528 750 054 Giải ba
10 triệu
Giải KK
100K
141 839 223 833 708 432 116 592 Giải tư
5 triệu
(MAX3D+) Trùng 2 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích Giải năm
1 triệu
(MAX3D+) Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Nhất Giải sáu
150K
(MAX3D+) Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích Giải bảy
40K