KẾT QUẢ TRÚNG THƯỞNG MAX 4D

Kỳ quay thưởng #719 | Ngày quay thưởng 24/8/2021

Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Giải Nhất

Deprecated: Implicit conversion from float 7.296 to int loses precision in /var/www/vhosts/xsmega645.com/httpdocs/wp-content/themes/main/template-parts/content-max4d.php on line 42
7

Deprecated: Implicit conversion from float 72.96 to int loses precision in /var/www/vhosts/xsmega645.com/httpdocs/wp-content/themes/main/template-parts/content-max4d.php on line 43
2

Deprecated: Implicit conversion from float 729.6 to int loses precision in /var/www/vhosts/xsmega645.com/httpdocs/wp-content/themes/main/template-parts/content-max4d.php on line 44
9
6
0 15.000.000
Giải Nhì

Deprecated: Implicit conversion from float 9.972 to int loses precision in /var/www/vhosts/xsmega645.com/httpdocs/wp-content/themes/main/template-parts/content-max4d.php on line 74
9

Deprecated: Implicit conversion from float 99.72 to int loses precision in /var/www/vhosts/xsmega645.com/httpdocs/wp-content/themes/main/template-parts/content-max4d.php on line 75
9

Deprecated: Implicit conversion from float 997.2 to int loses precision in /var/www/vhosts/xsmega645.com/httpdocs/wp-content/themes/main/template-parts/content-max4d.php on line 76
7
2

Deprecated: Implicit conversion from float 1.725 to int loses precision in /var/www/vhosts/xsmega645.com/httpdocs/wp-content/themes/main/template-parts/content-max4d.php on line 74
1

Deprecated: Implicit conversion from float 17.25 to int loses precision in /var/www/vhosts/xsmega645.com/httpdocs/wp-content/themes/main/template-parts/content-max4d.php on line 75
7

Deprecated: Implicit conversion from float 172.5 to int loses precision in /var/www/vhosts/xsmega645.com/httpdocs/wp-content/themes/main/template-parts/content-max4d.php on line 76
2
5
7 6.500.000
Giải Ba

Deprecated: Implicit conversion from float 1.703 to int loses precision in /var/www/vhosts/xsmega645.com/httpdocs/wp-content/themes/main/template-parts/content-max4d.php on line 112
1

Deprecated: Implicit conversion from float 17.03 to int loses precision in /var/www/vhosts/xsmega645.com/httpdocs/wp-content/themes/main/template-parts/content-max4d.php on line 113
7

Deprecated: Implicit conversion from float 170.3 to int loses precision in /var/www/vhosts/xsmega645.com/httpdocs/wp-content/themes/main/template-parts/content-max4d.php on line 114
0
3

Deprecated: Implicit conversion from float 2.927 to int loses precision in /var/www/vhosts/xsmega645.com/httpdocs/wp-content/themes/main/template-parts/content-max4d.php on line 112
2

Deprecated: Implicit conversion from float 29.27 to int loses precision in /var/www/vhosts/xsmega645.com/httpdocs/wp-content/themes/main/template-parts/content-max4d.php on line 113
9

Deprecated: Implicit conversion from float 292.7 to int loses precision in /var/www/vhosts/xsmega645.com/httpdocs/wp-content/themes/main/template-parts/content-max4d.php on line 114
2
7

Deprecated: Implicit conversion from float 2.63 to int loses precision in /var/www/vhosts/xsmega645.com/httpdocs/wp-content/themes/main/template-parts/content-max4d.php on line 112
2

Deprecated: Implicit conversion from float 26.3 to int loses precision in /var/www/vhosts/xsmega645.com/httpdocs/wp-content/themes/main/template-parts/content-max4d.php on line 113
6
3 0
9 3.000.000
Giải Khuyến Khích 1
x
Deprecated: Implicit conversion from float 72.96 to int loses precision in /var/www/vhosts/xsmega645.com/httpdocs/wp-content/themes/main/template-parts/content-max4d.php on line 155
2

Deprecated: Implicit conversion from float 729.6 to int loses precision in /var/www/vhosts/xsmega645.com/httpdocs/wp-content/themes/main/template-parts/content-max4d.php on line 156
9
6
20 1.000.000
Giải Khuyến Khích 2
x x
Deprecated: Implicit conversion from float 729.6 to int loses precision in /var/www/vhosts/xsmega645.com/httpdocs/wp-content/themes/main/template-parts/content-max4d.php on line 184
9
6
288 100.000
Lưu ý nhanh cho người chơi:

1. Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả theo đúng thứ tự.

2. Trong mọi trường hợp chỉ có duy nhất "Biên Bản Xác Nhận Kết Quả Quay Số Mở Thưởng" của Hội Đồng Giám Sát Xổ Số (sau khi kết thúc buổi quay số mở thưởng vài phút) là kết quả cuối cùng để các Công Ty Xổ Số Điện toán Việt Nam công bố và căn cứ quyết định trả thưởng cho những vé số trúng giải.

3. Thời hạn lĩnh thưởng của vé trúng thưởng: là 60 (sáu mươi) ngày, kể từ ngày xác định kết quả trúng thưởng. Quá thời hạn trên, các vé trúng thưởng không còn giá trị lĩnh thưởng.