KẾT QUẢ TRÚNG THƯỞNG MAX 4D

Kỳ quay thưởng #720 | Ngày quay thưởng 26/8/2021

Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Giải Nhất

Deprecated: Implicit conversion from float 4.506 to int loses precision in /var/www/vhosts/xsmega645.com/httpdocs/wp-content/themes/main/template-parts/content-max4d.php on line 42
4

Deprecated: Implicit conversion from float 45.06 to int loses precision in /var/www/vhosts/xsmega645.com/httpdocs/wp-content/themes/main/template-parts/content-max4d.php on line 43
5

Deprecated: Implicit conversion from float 450.6 to int loses precision in /var/www/vhosts/xsmega645.com/httpdocs/wp-content/themes/main/template-parts/content-max4d.php on line 44
0
6
2 15.000.000
Giải Nhì

Deprecated: Implicit conversion from float 4.5 to int loses precision in /var/www/vhosts/xsmega645.com/httpdocs/wp-content/themes/main/template-parts/content-max4d.php on line 74
4
5 0 0

Deprecated: Implicit conversion from float 5.791 to int loses precision in /var/www/vhosts/xsmega645.com/httpdocs/wp-content/themes/main/template-parts/content-max4d.php on line 74
5

Deprecated: Implicit conversion from float 57.91 to int loses precision in /var/www/vhosts/xsmega645.com/httpdocs/wp-content/themes/main/template-parts/content-max4d.php on line 75
7

Deprecated: Implicit conversion from float 579.1 to int loses precision in /var/www/vhosts/xsmega645.com/httpdocs/wp-content/themes/main/template-parts/content-max4d.php on line 76
9
1
0 6.500.000
Giải Ba

Deprecated: Implicit conversion from float 3.166 to int loses precision in /var/www/vhosts/xsmega645.com/httpdocs/wp-content/themes/main/template-parts/content-max4d.php on line 112
3

Deprecated: Implicit conversion from float 31.66 to int loses precision in /var/www/vhosts/xsmega645.com/httpdocs/wp-content/themes/main/template-parts/content-max4d.php on line 113
1

Deprecated: Implicit conversion from float 316.6 to int loses precision in /var/www/vhosts/xsmega645.com/httpdocs/wp-content/themes/main/template-parts/content-max4d.php on line 114
6
6

Deprecated: Implicit conversion from float 4.489 to int loses precision in /var/www/vhosts/xsmega645.com/httpdocs/wp-content/themes/main/template-parts/content-max4d.php on line 112
4

Deprecated: Implicit conversion from float 44.89 to int loses precision in /var/www/vhosts/xsmega645.com/httpdocs/wp-content/themes/main/template-parts/content-max4d.php on line 113
4

Deprecated: Implicit conversion from float 448.9 to int loses precision in /var/www/vhosts/xsmega645.com/httpdocs/wp-content/themes/main/template-parts/content-max4d.php on line 114
8
9

Deprecated: Implicit conversion from float 5.446 to int loses precision in /var/www/vhosts/xsmega645.com/httpdocs/wp-content/themes/main/template-parts/content-max4d.php on line 112
5

Deprecated: Implicit conversion from float 54.46 to int loses precision in /var/www/vhosts/xsmega645.com/httpdocs/wp-content/themes/main/template-parts/content-max4d.php on line 113
4

Deprecated: Implicit conversion from float 544.6 to int loses precision in /var/www/vhosts/xsmega645.com/httpdocs/wp-content/themes/main/template-parts/content-max4d.php on line 114
4
6
4 3.000.000
Giải Khuyến Khích 1
x
Deprecated: Implicit conversion from float 45.06 to int loses precision in /var/www/vhosts/xsmega645.com/httpdocs/wp-content/themes/main/template-parts/content-max4d.php on line 155
5

Deprecated: Implicit conversion from float 450.6 to int loses precision in /var/www/vhosts/xsmega645.com/httpdocs/wp-content/themes/main/template-parts/content-max4d.php on line 156
0
6
12 1.000.000
Giải Khuyến Khích 2
x x
Deprecated: Implicit conversion from float 450.6 to int loses precision in /var/www/vhosts/xsmega645.com/httpdocs/wp-content/themes/main/template-parts/content-max4d.php on line 184
0
6
478 100.000
Lưu ý nhanh cho người chơi:

1. Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả theo đúng thứ tự.

2. Trong mọi trường hợp chỉ có duy nhất "Biên Bản Xác Nhận Kết Quả Quay Số Mở Thưởng" của Hội Đồng Giám Sát Xổ Số (sau khi kết thúc buổi quay số mở thưởng vài phút) là kết quả cuối cùng để các Công Ty Xổ Số Điện toán Việt Nam công bố và căn cứ quyết định trả thưởng cho những vé số trúng giải.

3. Thời hạn lĩnh thưởng của vé trúng thưởng: là 60 (sáu mươi) ngày, kể từ ngày xác định kết quả trúng thưởng. Quá thời hạn trên, các vé trúng thưởng không còn giá trị lĩnh thưởng.