KẾT QUẢ TRÚNG THƯỞNG MAX 4D

Kỳ quay thưởng #721 | Ngày quay thưởng 28/8/2021

Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Giải Nhất

Deprecated: Implicit conversion from float 4.241 to int loses precision in /var/www/vhosts/xsmega645.com/httpdocs/wp-content/themes/main/template-parts/content-max4d.php on line 42
4

Deprecated: Implicit conversion from float 42.41 to int loses precision in /var/www/vhosts/xsmega645.com/httpdocs/wp-content/themes/main/template-parts/content-max4d.php on line 43
2

Deprecated: Implicit conversion from float 424.1 to int loses precision in /var/www/vhosts/xsmega645.com/httpdocs/wp-content/themes/main/template-parts/content-max4d.php on line 44
4
1
1 15.000.000
Giải Nhì

Deprecated: Implicit conversion from float 6.862 to int loses precision in /var/www/vhosts/xsmega645.com/httpdocs/wp-content/themes/main/template-parts/content-max4d.php on line 74
6

Deprecated: Implicit conversion from float 68.62 to int loses precision in /var/www/vhosts/xsmega645.com/httpdocs/wp-content/themes/main/template-parts/content-max4d.php on line 75
8

Deprecated: Implicit conversion from float 686.2 to int loses precision in /var/www/vhosts/xsmega645.com/httpdocs/wp-content/themes/main/template-parts/content-max4d.php on line 76
6
2

Deprecated: Implicit conversion from float 4.946 to int loses precision in /var/www/vhosts/xsmega645.com/httpdocs/wp-content/themes/main/template-parts/content-max4d.php on line 74
4

Deprecated: Implicit conversion from float 49.46 to int loses precision in /var/www/vhosts/xsmega645.com/httpdocs/wp-content/themes/main/template-parts/content-max4d.php on line 75
9

Deprecated: Implicit conversion from float 494.6 to int loses precision in /var/www/vhosts/xsmega645.com/httpdocs/wp-content/themes/main/template-parts/content-max4d.php on line 76
4
6
3 6.500.000
Giải Ba

Deprecated: Implicit conversion from float 7.002 to int loses precision in /var/www/vhosts/xsmega645.com/httpdocs/wp-content/themes/main/template-parts/content-max4d.php on line 112
7

Deprecated: Implicit conversion from float 70.02 to int loses precision in /var/www/vhosts/xsmega645.com/httpdocs/wp-content/themes/main/template-parts/content-max4d.php on line 113
0

Deprecated: Implicit conversion from float 700.2 to int loses precision in /var/www/vhosts/xsmega645.com/httpdocs/wp-content/themes/main/template-parts/content-max4d.php on line 114
0
2

Deprecated: Implicit conversion from float 6.256 to int loses precision in /var/www/vhosts/xsmega645.com/httpdocs/wp-content/themes/main/template-parts/content-max4d.php on line 112
6

Deprecated: Implicit conversion from float 62.56 to int loses precision in /var/www/vhosts/xsmega645.com/httpdocs/wp-content/themes/main/template-parts/content-max4d.php on line 113
2

Deprecated: Implicit conversion from float 625.6 to int loses precision in /var/www/vhosts/xsmega645.com/httpdocs/wp-content/themes/main/template-parts/content-max4d.php on line 114
5
6

Deprecated: Implicit conversion from float 5.572 to int loses precision in /var/www/vhosts/xsmega645.com/httpdocs/wp-content/themes/main/template-parts/content-max4d.php on line 112
5

Deprecated: Implicit conversion from float 55.72 to int loses precision in /var/www/vhosts/xsmega645.com/httpdocs/wp-content/themes/main/template-parts/content-max4d.php on line 113
5

Deprecated: Implicit conversion from float 557.2 to int loses precision in /var/www/vhosts/xsmega645.com/httpdocs/wp-content/themes/main/template-parts/content-max4d.php on line 114
7
2
5 3.000.000
Giải Khuyến Khích 1
x
Deprecated: Implicit conversion from float 42.41 to int loses precision in /var/www/vhosts/xsmega645.com/httpdocs/wp-content/themes/main/template-parts/content-max4d.php on line 155
2

Deprecated: Implicit conversion from float 424.1 to int loses precision in /var/www/vhosts/xsmega645.com/httpdocs/wp-content/themes/main/template-parts/content-max4d.php on line 156
4
1
21 1.000.000
Giải Khuyến Khích 2
x x
Deprecated: Implicit conversion from float 424.1 to int loses precision in /var/www/vhosts/xsmega645.com/httpdocs/wp-content/themes/main/template-parts/content-max4d.php on line 184
4
1
307 100.000
Lưu ý nhanh cho người chơi:

1. Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả theo đúng thứ tự.

2. Trong mọi trường hợp chỉ có duy nhất "Biên Bản Xác Nhận Kết Quả Quay Số Mở Thưởng" của Hội Đồng Giám Sát Xổ Số (sau khi kết thúc buổi quay số mở thưởng vài phút) là kết quả cuối cùng để các Công Ty Xổ Số Điện toán Việt Nam công bố và căn cứ quyết định trả thưởng cho những vé số trúng giải.

3. Thời hạn lĩnh thưởng của vé trúng thưởng: là 60 (sáu mươi) ngày, kể từ ngày xác định kết quả trúng thưởng. Quá thời hạn trên, các vé trúng thưởng không còn giá trị lĩnh thưởng.