KẾT QUẢ TRÚNG THƯỞNG MAX 4D

Kỳ quay thưởng #709 | Ngày quay thưởng 6/7/2021

Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Giải Nhất

Deprecated: Implicit conversion from float 4.173 to int loses precision in /var/www/vhosts/xsmega645.com/httpdocs/wp-content/themes/main/template-parts/content-max4d.php on line 42
4

Deprecated: Implicit conversion from float 41.73 to int loses precision in /var/www/vhosts/xsmega645.com/httpdocs/wp-content/themes/main/template-parts/content-max4d.php on line 43
1

Deprecated: Implicit conversion from float 417.3 to int loses precision in /var/www/vhosts/xsmega645.com/httpdocs/wp-content/themes/main/template-parts/content-max4d.php on line 44
7
3
8 15.000.000
Giải Nhì

Deprecated: Implicit conversion from float 5.103 to int loses precision in /var/www/vhosts/xsmega645.com/httpdocs/wp-content/themes/main/template-parts/content-max4d.php on line 74
5

Deprecated: Implicit conversion from float 51.03 to int loses precision in /var/www/vhosts/xsmega645.com/httpdocs/wp-content/themes/main/template-parts/content-max4d.php on line 75
1

Deprecated: Implicit conversion from float 510.3 to int loses precision in /var/www/vhosts/xsmega645.com/httpdocs/wp-content/themes/main/template-parts/content-max4d.php on line 76
0
3

Deprecated: Implicit conversion from float 6.956 to int loses precision in /var/www/vhosts/xsmega645.com/httpdocs/wp-content/themes/main/template-parts/content-max4d.php on line 74
6

Deprecated: Implicit conversion from float 69.56 to int loses precision in /var/www/vhosts/xsmega645.com/httpdocs/wp-content/themes/main/template-parts/content-max4d.php on line 75
9

Deprecated: Implicit conversion from float 695.6 to int loses precision in /var/www/vhosts/xsmega645.com/httpdocs/wp-content/themes/main/template-parts/content-max4d.php on line 76
5
6
5 6.500.000
Giải Ba

Deprecated: Implicit conversion from float 1.548 to int loses precision in /var/www/vhosts/xsmega645.com/httpdocs/wp-content/themes/main/template-parts/content-max4d.php on line 112
1

Deprecated: Implicit conversion from float 15.48 to int loses precision in /var/www/vhosts/xsmega645.com/httpdocs/wp-content/themes/main/template-parts/content-max4d.php on line 113
5

Deprecated: Implicit conversion from float 154.8 to int loses precision in /var/www/vhosts/xsmega645.com/httpdocs/wp-content/themes/main/template-parts/content-max4d.php on line 114
4
8

Deprecated: Implicit conversion from float 3.141 to int loses precision in /var/www/vhosts/xsmega645.com/httpdocs/wp-content/themes/main/template-parts/content-max4d.php on line 112
3

Deprecated: Implicit conversion from float 31.41 to int loses precision in /var/www/vhosts/xsmega645.com/httpdocs/wp-content/themes/main/template-parts/content-max4d.php on line 113
1

Deprecated: Implicit conversion from float 314.1 to int loses precision in /var/www/vhosts/xsmega645.com/httpdocs/wp-content/themes/main/template-parts/content-max4d.php on line 114
4
1

Deprecated: Implicit conversion from float 0.255 to int loses precision in /var/www/vhosts/xsmega645.com/httpdocs/wp-content/themes/main/template-parts/content-max4d.php on line 112
0

Deprecated: Implicit conversion from float 2.55 to int loses precision in /var/www/vhosts/xsmega645.com/httpdocs/wp-content/themes/main/template-parts/content-max4d.php on line 113
2

Deprecated: Implicit conversion from float 25.5 to int loses precision in /var/www/vhosts/xsmega645.com/httpdocs/wp-content/themes/main/template-parts/content-max4d.php on line 114
5
5
14 3.000.000
Giải Khuyến Khích 1
x
Deprecated: Implicit conversion from float 41.73 to int loses precision in /var/www/vhosts/xsmega645.com/httpdocs/wp-content/themes/main/template-parts/content-max4d.php on line 155
1

Deprecated: Implicit conversion from float 417.3 to int loses precision in /var/www/vhosts/xsmega645.com/httpdocs/wp-content/themes/main/template-parts/content-max4d.php on line 156
7
3
36 1.000.000
Giải Khuyến Khích 2
x x
Deprecated: Implicit conversion from float 417.3 to int loses precision in /var/www/vhosts/xsmega645.com/httpdocs/wp-content/themes/main/template-parts/content-max4d.php on line 184
7
3
315 100.000
Lưu ý nhanh cho người chơi:

1. Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả theo đúng thứ tự.

2. Trong mọi trường hợp chỉ có duy nhất "Biên Bản Xác Nhận Kết Quả Quay Số Mở Thưởng" của Hội Đồng Giám Sát Xổ Số (sau khi kết thúc buổi quay số mở thưởng vài phút) là kết quả cuối cùng để các Công Ty Xổ Số Điện toán Việt Nam công bố và căn cứ quyết định trả thưởng cho những vé số trúng giải.

3. Thời hạn lĩnh thưởng của vé trúng thưởng: là 60 (sáu mươi) ngày, kể từ ngày xác định kết quả trúng thưởng. Quá thời hạn trên, các vé trúng thưởng không còn giá trị lĩnh thưởng.